Menu
Udskriv

Risikogrupper

Risikoen i de forskellige puljer kan sammenlignes ved hjælp af LDs placering af puljerne i 6 risikogrupper. Risikogrupperne er udelukkende en service til medlemmerne og skal ikke opfattes som en rangordning af de enkelte puljer.

Puljerne klassificeres i 6 risikogrupper alt efter hvor høj en standardafvigelse den enkelte pulje har. Standardafvigelsen er et mål for, hvor meget puljens afkast svinger i forhold til det gennemsnitlige afkast. Standardafvigelsen måles på det månedlige afkast. Ved en lav standardafvigelse vil afkastet i hver periode ligge tæt på det gennemsnitlige afkast, hvorimod afkastet ved en høj standardafvigelse varierer meget omkring gennemsnittet.

Log ind, hvis du vil se den aktuelle opsparingsrisiko for din LD-opsparing. 

Uddybende eksempler

Risiko-
gruppe
LDs puljer

Eksterne puljer

1 LD Korte Obligationer
   
2 LD Mixed Obligationer Nordea Invest Obligationer
3 LD Vælger Danske Invest Vælger
4 Jyske Invest Vælger
BankInvest Vælger
Maj Invest Kontra
5 LD Globale Aktier

 

6 LD Danske Aktier
LD Miljø & Klima

 

 

Store forskelle på afkast, trods samme risikogruppe

Risikogruppen udtrykker den generelle risiko for tab i puljen og den giver et signal om, hvor store udsving - både positive og negative - der må forventes, når opsparingen placeres i puljen. Puljer i samme risikogruppe kan dog sagtens have vidt forskellige afkast på både kort og langt sigt.

Ved at vælge funktionen "Sammenlign" kan man få vist værdiudviklingen og afkast i flere puljer. Vælg en af puljerne og vælg derefter fanebladet "Sammenlign". Herefter kan du vælge de puljer, som du gerne vil sammenligne med.