Menu
Udskriv

Beskrivelser alle puljer

Herunder kan du se korte beskrivelser af de enkelte puljer, som LD giver dig mulighed for at vælge. Ved at klikke på  kan du få uddybende information om puljerne, herunder om afkast, risiko og om puljernes investeringsområder.
 
LDs store pulje
LD Vælger

Investeringerne sker på basis af LDs investeringsstrategi, som sætter rammerne for vægtningen af aktier og obligationer mv. og for risikostyringen. Der investeres fortrinsvist i danske stats- og realkreditobligationer samt danske og udenlandske børsnoterede aktier. I mindre omfang investeres der i ikke-børsnoterede aktier og i ikke-guldrandede obligationer.

LDs puljer
LD Danske Aktier

Investeringer i selskaber, der er børsnoterede på OMX Nasdaq København. Investeringerne foretages selektivt og med fokus på selskaber, der vurderes at være attraktivt prisfastsat ud fra en langsigtet betragtning.

LD Globale Aktier

Investeringer i børsnoterede selskaber inden for alle brancher. Investeringerne foretages selektivt og med fokus på selskaber, der vurderes at være attraktivt prisfastsat ud fra en langsigtet betragtning. En mindre del af formuen kan investeres i danske aktier, og der kan i et vist omfang investeres i emerging markets-aktier. Der foretages ikke valutaafdækning.

LD Miljø & Klima

Investeringer i børsnoterede aktier udstedt af selskaber, der som en væsentlig del af forretningsområderne er beskæftiget med miljø- og klimarigtige løsninger og produkter. Derudover investeres der i selskaber, der er karakteriseret ved at have et strategisk fokus på indsatsen for at finde miljø- og klimarigtige løsninger inden for egen produktion og distribution. Der foretages ikke valutaafdækning.

LD Korte Obligationer

Investeringer i danske guldrandede obligationer, fortrinsvis danske statsobligationer og realkreditobligationer, samt i mindre omfang virksomhedsobligationer. Renterisikoen er fastsat, således at en stigning i renteniveauet på et procentpoint maksimalt må betyde et kurstab på 3 procent.

 

LD Mixed Obligationer

Investeringer i både danske og udenlandske obligationer med hovedvægt på guldrandede stats- og realkreditobligationer. Der investeres også i et vist omfang i indeksobligationer med god kreditrating samt i kreditobligationer udstedt af virksomheder og emerging markets-lande. Renterisikoen vil være således, at en stigning i renteniveauet på et procentpoint kan give et kurstab på mellem 2 og 6 procent.

Eksterne puljer
BankInvest Vælger

Investeringsstrategien fastlægges af Investeringsforeningen Bank Invest, som sætter rammerne for vægtningen af aktier og obligationer mv. og for risikostyringen. Der investeres i danske og udenlandske aktier samt obligationer, herunder i nye vækstmarkeder samt i de bedre ratede kreditobligationer. For at mindske risikoen anvendes finansielle instrumenter, herunder valutasikring.

Danske Invest Vælger

Investeringerne sker via investeringsforeningsbeviser i Danske Invest Mix, som sætter rammerne for vægtningen af aktier og obligationer mv. og for risikostyringen. Der investeres i danske og udenlandske aktier samt obligationer. En mindre del af investeringerne kan placeres i de nye vækstmarkeder.

Jyske Invest Vælger

Investeringsstrategien fastlægges af Investeringsforeningen Jyske Invest, som sætter rammerne for vægtningen af aktier og obligationer mv. og for risikostyringen. Der investeres i danske og udenlandske aktier og obligationer, herunder højrenteobligationer.

Maj Invest Kontra

Investeringerne sker via investeringsforeningsbeviser i Maj Invest Kontra, som fastlægger rammerne for vægtningen af investeringsområderne og for risikostyringen. Der investeres aktivt i værdipapirer, der forventes at klare sig godt i perioder med uro på markederne.

Vægtningen af investeringsområderne varierer alt efter de aktuelle økonomiske udsigter.

Nordea Invest Obligationer

Investeringsstrategien fastlægges af Investeringsforeningen Nordea Invest, som sætter rammerne for vægtningen af forskellige obligationer og for risikostyringen. Der investeres i europæiske stats- og realkreditobligationer og med relativ stor vægt i danske obligationer. Renterisikoen er fastsat, således at en stigning i renteniveauet på et procentpoint maksimalt må betyde et kurstab på 5 procent.