Menu
Udskriv

Afkast og risiko

Puljernes aktuelle afkast opdateres dagligt. Der er tale om tilskrevet afkast før pensionsafkastskat. 

Ud for LD Vælger er Morningstars rating® af LD Aktier & Obligationer vist. LD Aktier & Obligationer udgør mere end 95 pct. af LD Vælger og omfatter alle de børsnoterede investeringer. LD Vælger har generelt klaret sig lidt bedre end LD Aktier & Obligationer, men det er ikke muligt at få en rating af hele LD Vælger. 

Puljen Maj Invest Kontra er lukket pr. 1. maj 2019. Læs mere om lukning af puljen, og se et historisk overblik over puljens resultater

Afkast - seneste år

Afkast
år-til-dato
Afkast
seneste 12 mdr.
Afkast
seneste 36 mdr.
Morningstar®
rating
Pr. 19-07-2019       Pr. 30-06-2019  
LDs store pulje
LD Vælger +6,6% +4,1% +14,5%
LDs puljer
LD Danske Aktier +13,5% +4,0% +14,6%
LD Globale Aktier +19,9% +8,9% +31,2%
LD Miljø & Klima +20,7% +11,7% +40,0%
LD Korte Obligationer +0,6% +1,9% +4,3%
LD Mixed Obligationer +2,1% +2,9% +6,8%
Eksterne puljer
BankInvest Vælger +11,2% +3,8% +14,3%
Danske Invest Vælger +7,4% +3,8% +11,2%
Jyske Invest Vælger +10,9% +5,0% +12,8%
Nordea Invest Obligationer +1,4% +2,4% +4,8%

Nordea Invest Obligationer

Investeringsstrategien fastlægges af Investeringsforeningen Nordea Invest, som sætter rammerne for vægtningen af forskellige obligationer og for risikostyringen. Der investeres i europæiske stats- og realkreditobligationer og med relativ stor vægt i danske obligationer. Renterisikoen er fastsat, således at en stigning i renteniveauet på et procentpoint maksimalt må betyde et kurstab på 5 procent.

Risikogruppe

Nordea Invest Obligationer ligger i risikogruppe 2

LD placerer puljerne i 6 risikogrupper, hvor 1 er lav risiko og 6 er høj risiko. Forklaring på risikogrupper

Værdiudvikling

Print

1.000,- kr er i perioden blevet til 1.106 kr.Fordeling på typer i Nordea Invest Obligationer pr. 31.03.19

Flere risikooplysninger fra Morningstar®

Risikooplysninger

Afkastvariation Gns. årligt afkast
5 år
Højeste år-til-år afkast
5 år
Laveste år-til-år afkast
5 år
1,8% 1,6% 4,2% -1,5%

Ovenstående data er på løbende 5 år.

Afkastvariationen:
 Viser, hvor meget det årlige afkast har varieret  gennem de seneste 5 år. Beregningen er lavet på basis af de månedlige afkast. Jo højere afkastvariation i forhold til det gennemsnitlige afkast, jo større er risikoen for tab.

Gennemsnitligt årligt afkast: Det gennemsnitlige årlige afkast er det, som puljen skulle have givet hvert år for at nå samme resultat, som puljens samlede afkast i de seneste 5 år.

Højeste eller laveste afkast:
År-til-år afkastet er et 12 måneders afkast. Afkastet beregnes som tilskrevet afkast før pensionsafkastskat fra f.eks. den 31. marts til den 31. marts året efter. Det højeste og laveste afkast er således henholdsvis det højeste og laveste 12 måneders afkast i de seneste 5 år.

SCOM_BackendCheckOK
Afkast
år-til-dato
2018 2014-2018 Morningstar®
rating
  Pr. 19-07-2019      Pr. 30-06-2019  
LDs store pulje
LD Vælger +6,6% -2,5% +25,6%
LDs puljer
LD Danske Aktier +13,5% -12,7% +60,8%
LD Globale Aktier +19,9% -6,5% +36,9%
LD Miljø & Klima +20,7% -9,4% +30,9%
LD Korte Obligationer +0,6% +1,8% +7,0%
LD Mixed Obligationer +2,1% +1,5% +12,1%
Eksterne puljer
BankInvest Vælger +11,2% -5,4% +19,7%
Danske Invest Vælger +7,4% -2,4% +18,2%
Jyske Invest Vælger +10,9% -6,0% +19,0%
Nordea Invest Obligationer +1,4% +1,3% +8,9%

Nedenfor kan du vælge hvilke puljer, du ønsker at sammenligne puljen med. Du kan vælge op til i alt fem sammenligningspuljer og indeks. Bemærk, at der ikke er risikogrupper for de 3 indeks MSCI Verden, Obligationsindeks og OMXC25.

Marker de ønskede puljer, vælg sammenligningsperiode og klik på knappen "Vis sammenligning". Herefter kan du se de valgte puljer og/eller indeks i grafen og i tabellen nederst på siden.

Vælg de puljer du vil sammenligne:

Puljer Indeks
 
   
Vælg periode:  

Værdiudvikling af 1.000 kr. i perioden