Menu
Udskriv

Omkostninger alle puljer

Puljernes omkostninger omfatter arbejdet med investeringer og håndteringen af værdipapirer såvel hos LD som hos LDs eksterne samarbejdsparntere. 

Nedenfor vises de realiserede omkostningsprocenter for 2018, som samtidig er budgettet for 2019. 

Årlige omkostninger ÅOP og ÅOK

Medlemmerne får oplyst de forventede årlige omkostninger i procent og i kroner i årsbreve fra LD og ved at logge ind til egen LD-konto. ÅOP og ÅOK bliver beregnet individuelt for hvert medlem og bestemmes bl.a. af placeringen i puljer. 

Læs mere om de to nøgletal her.  

Nedenstående omkostningsprocenter vedrører de omkostninger, som hver enkelt pulje bærer, og det er omkostninger, der er fratrukket i puljens afkast.  

 
OmkostningsprocentRisiko
LDs store pulje
LD Vælger0,39%3
LDs puljer
LD Danske Aktier0,38%6
LD Globale Aktier0,40%5
LD Miljø & Klima0,67%6
LD Korte Obligationer0,20%1
LD Mixed Obligationer0,24%2
Eksterne puljer
BankInvest Vælger1,32%4
Danske Invest Vælger0,93%3
Jyske Invest Vælger0,72%4
Nordea Invest Obligationer0,51%2