Menu
Udskriv

Omkostningseksempler

LDs omkostninger til administration og investering er blandt de laveste i branchen. Her vises forskellige eksempler på, hvad det koster at have en opsparing i LD.

Eksempel 1: Årlige omkostninger ved hele opsparingen i LD Vælger.

LD-opsparing på 100.000 kr. i LD Vælger


 Pct.   Kr. 
Administration 

0,08

80 kr.

Investering

0,39

390 kr.

Omkostninger i alt

0,47

470 kr.

Hvis der er tale om en LD-aldersopsparing i LD Vælger, bliver omkostningerne beregnet på basis af den skattefri nettosaldo. En nettosaldo på 63.500 kr. modsvarer en bruttosaldo på 100.000 kr.

Omkostningerne ved en LD-aldersopsparing på 63.500 kr.


 Pct.  Kr. 
Administration   0,12 76 kr.
Investering  0,39 248 kr.
Omkostninger i alt    0,51      324 kr.


Eksempel 2: Årlige omkostninger ved at være puljevælger 

Puljerne har forskellige omkostningsprocenter. Her gives blot nogle eksempler.

LD-opsparing på 100.000 kr. i puljer med følgende fordeling:
50 pct. LD Vælger
30 pct. LD Danske Aktier
20 pct. LD Korte Obligationer

Omkostning til: Fordeling i kr.   Pct. Kr.
Administration

 

 0,13

130 kr.

Investering  
LD Vælger

50.000 kr.

 0,39

195 kr.

LD Danske Aktier

30.000 kr.

 0,38

114 kr.

LD Korte Obligationer

20.000 kr.

 0,20

40 kr.

Omkostninger i alt

 

 0,48

479 kr.

Hvis der er tale om en LD-aldersopsparing placeret i puljer på samme måde som i eksemplet, vil omkostningerne blive beregnet på nettosaldoen på 63.500 kr. 

Årlige omkostninger ved en LD-aldersopsparing på 63.500 kr.

    Fordeling i kr.    Pct.    Kr. 
Administration   0,19  121 kr. 
Investering      
LD Vælger   31.750 kr.   0,39  124 kr. 
LD Danske Aktier   19.050 kr.  0,38  72 kr. 
LD Korte Obligationer  12.700 kr.   0,20  25 kr. 
Omkostninger i alt       0,54      342 kr.