Menu
Udskriv

Ekstern vurdering af LDs resultater

LDs resultater vurderes både af Spektrum Fondsmæglerselskab A/S i en årlig referencegrupppeanalyse og af Morningstar, der hver måned offentliggør en rating af flere hundrede europæiske pensionsprodukter.

Se Morningstar rating

Det uafhængige analysehus Spektrum Fondsmæglerselskab A/S har sammenholdt LD Vælgers afkast, risiko og omkostninger med sammenlignelige pensionsprodukter. Spektrum har udvalgt en referencegruppe, som er tilnærmelsesvis sammenlignelig med LD Vælger.

Spektrum referencegruppeanalyse

Spektrum referencegruppeanalyse - sammendrag

Spektrum peger bl.a. på, at LD Vælger placerer sig i toppen af referencegruppen på 10 års sigt, og at der i 2017 blev leveret et pænt risikojusteret afkast. Det tilskrives eksponeringen til kreditobligationer samt gode operationelle resultater.

Spektrums omkostningsanalyse viser i øvrigt, at LD Vælger er billigere end alle de øvrige selskaber i referencegruppen.