Menu
Udskriv

Risikogrupper

Risikoen i de forskellige puljer kan sammenlignes ved hjælp af LDs placering af puljerne i 6 risikogrupper. Risikogrupperne er udelukkende en service til medlemmerne og skal ikke opfattes som en rangordning af de enkelte puljer.

Puljerne klassificeres i 6 risikogrupper alt efter hvor høj en standardafvigelse den enkelte pulje har. Standardafvigelsen er et mål for, hvor meget puljens afkast svinger i forhold til det gennemsnitlige afkast. Standardafvigelsen måles på det månedlige afkast. Ved en lav standardafvigelse vil afkastet i hver periode ligge tæt på det gennemsnitlige afkast, hvorimod afkastet ved en høj standardafvigelse varierer meget omkring gennemsnittet.

Log ind, hvis du vil se den aktuelle opsparingsrisiko for din LD-opsparing. 

Uddybende eksempler

Risiko-
gruppe
LDs puljer

Eksterne puljer

1 LD Korte Obligationer
   
2 LD Mixed Obligationer Nordea Invest Obligationer
3 LD Vælger Danske Invest Vælger
4 Jyske Invest Vælger
BankInvest Vælger
5

LD Globale Aktier

 

6

LD Danske Aktier
LD Miljø & Klima


 

 

Store forskelle på afkast, trods samme risikogruppe

Risikogruppen udtrykker den generelle risiko for tab i puljen og den giver et signal om, hvor store udsving - både positive og negative - der må forventes, når opsparingen placeres i puljen. Puljer i samme risikogruppe kan dog sagtens have vidt forskellige afkast på både kort og langt sigt.

I oversigten for afkast- og risikotal findes flere risikooplysninger for hver enkel pulje, som beskriver afkastvariationen, det gennemsnitlige årlige afkast samt det højeste og laveste afkast for den enkelte pulje. Informationen finder du på undersiden ”Flere Risikoplysninger” ved hver enkel pulje på fanebladet "Seneste År".

På fanebladet ”Sammenligning” i oversigten afkast- og risikotal, kan du også få vist værdiudviklingen og afkastet i flere puljer.