Kontakt

Nedenfor kan du vælge, hvem du gerne vil kontakte.

Lønmodtagernes Feriemidler

Fond ikon

Fonden forvalter lønmodtagernes opsparede feriemidler i forbindelse med overgangen til den nye ferielov, der træder i kraft 1. september 2020.

Gå til kontakt

NB! Pga. COVID-19 kan der være forlænget ventetid på telefonerne. Det skyldes, at vi følger statsministerens anbefalinger om, at flest muligt arbejder hjemmefra. På telefonerne prioriterer vi de akutte og helt nødvendige henvendelser.

Lønmodtagernes Dyrtidsmidler

Fond ikon

Fonden forvalter de dyrtidsportioner, der blev indefrosset i 1980 for lønmodtagere, der var på arbejdsmarkedet fra 1977-1979.

Gå til kontakt

LD FondeSekretariatet

Fond ikon

LD Fondes sekretariat arbejder primært med ledelse og rapportering. LD Fonde kan derfor ikke kontaktes for generelle kundehenvendelser.

Gå til kontakt