Menu
Udskriv

Lønmodtager

Med den nye ferielov får alle i beskæftigelse en ny opsparing, som kan udbetales som en engangssum, når arbejdsmarkedet forlades.

Alle lønmodtagere får indefrosset feriemidler for op til 5 ugers ferie ved overgangen til den nye ferielov i 2020, hvis de har været beskæftiget i hele den foregående periode. De indefrosne feriemidler forvaltes af Lønmodtagernes Feriemidler og bliver udbetalt, når lønmodtageren når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet.

Som lønmodtager på det danske arbejdsmarked i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 får du:

  • mulighed for at holde ferie på samme måde som hidtil
  • opsparet et beløb svarende til op til 5 ugers ferie (et års optjent ferie)
  • det opsparede feriebeløb indsat på en pensionskonto hos Lønmodtagernes Feriemidler, som forrenter feriemidlerne frem til den dag, du forlader arbejdsmarkedet

Ny ferielov – hvad betyder det for mig (Beskæftigelsesministeriet)

Opsparing af dine feriemidler

Baggrunden for at indsætte opsparede feriemidler på en pensionskonto er at undgå, at samtlige lønmodtagere har op til to års ferie ved overgangen til den nye ferielov – både opsparet ferie i kraft af den gamle ferielov og ny ferie i kraft af den nye ferielov, som bygger på samtidighedsferie. Af hensyn til både samfundsøkonomien og arbejdsgivernes likviditet er det ikke hensigtsmæssigt, at lønmodtagerne i overgangsåret har dobbelte ferierettigheder.

Faktaark - overgang til ny ferieordning (Beskæftigelsesministeriet)

En ekstra opsparing

Som lønmodtager i overgangsperioden til den nye ferielov får du altså en helt ny opsparing. De opsparede feriemidler udbetales som en engangssum, og som hovedregel kan man tidligst få udbetalt opsparingen, når man forlader arbejdsmarkedet. For de yngste årgange kan der blive tale om opsparing i mere end 50 år. Det er derfor vigtigt, at pengene forrentes i den lange periode.

De opsparede feriemidler placeres i fonden Lønmodtagernes Feriemidler, som forvaltes af LD Fonde (Lønmodtagernes Dyrtidsfond). Forvaltningen skal være til størst mulig gavn for lønmodtagerne. Det indebærer, at der ved investering af midlerne skal tilstræbes en betryggende sikkerhed, en opretholdelse af midlernes realværdi samt højst mulig forrentning.

Find svar på spørgsmål til dine opsparede feriemidler

Log ind for lønmodtagere

Når feriemidlerne er indberettet til e-indkomst, vil det blive muligt for lønmodtagerne at se deres indberetning via en log ind-løsning, som kan tilgås her på siden og via borger.dk. Log ind-løsningen er endnu ikke tilgængelig.