Menu
Udskriv

Lovgivning

I forbindelse med vedtagelsen af en ny ferielov i starten af 2018, vedtog Folketinget også en lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Den 25. januar 2018 vedtog Folketinget Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler (L117):

Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler

”Lovens formål er i forbindelse med overgangen til et nyt feriesystem at sikre lønmodtagernes krav på tilgodehavende feriemidler og at give arbejdsgiverne mulighed for at beholde de tilgodehavende feriemidler, indtil de forfalder til betaling. Dermed reduceres det likviditetstab, som arbejdsgiverne vil opleve ved indførelse af samtidighedsferie.” (L 117, Folketingets hjemmeside)

Til at forvalte og administrere de tilgodehavende feriemidler er det vedtaget af oprette en fond, Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (Lønmodtagernes Feriemidler). Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) har fået tillagt myndigheds- og forvaltningsopgave for den nye fond. Store dele af administrationen skal efter loven varetages med bistand fra ATP, men det samlede myndighedsansvar påhviler LD.

Lønmodtagernes Feriemidler oprettes som en særskilt økonomisk enhed i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

LD-loven