Menu
Udskriv

Nyheder om Lønmodtagernes Feriemidler

Her kan du få et overblik over LDs publicerede nyheder om Lønmodtagernes Feriemidler.

Nyhed publiceret den 17. januar 2019

Ny fond afventer, at arbejdsgiverne træffer beslutning

Den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler, der forventes at få en balance på 100 mia. kr., skal tilgodese både lønmodtagere og arbejdsgivere. Hvilke økonomiske valg arbejdsgiverne træffer, kan få stor betydning for investeringsstrategien. 

Nyhed publiceret den 30. september 2018

LD bliver til LD Fonde

Med den nye ferielov og oprettelsen af den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler, vil LD fremover forvalte to særskilte fonde. LD skifter derfor navn til LD Fonde.

Nyhed publiceret den 25. januar 2018

Alle lønmodtagere får ny pensionsopsparing hos LD

Fra 2020 får alle lønmodtagere en helt ny pensionsopsparing. Samtidig får alle nye på arbejdsmarkedet ferie fra starten af deres ansættelse. Det er nogle af resultaterne af den nye ferielov, som Folketinget har vedtaget torsdag den 25. januar.

Nyhed publiceret den 18. december 2017

Folketinget behandler lovforslag om ny ferielov og ny fond med feriemidler

Forslag til ny lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler har været til 1. behandling i Folketinget. Forslaget vil give LD ansvaret for en fond med tilgodehavende feriemidler på 80-85 mia. kr.

Nyhed publiceret den 31. oktober 2017

Bredt forlig om ny ferielov sætter LD i spidsen for overgangsordning

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om en ny ferielov. LD skal stå for en overgangsordning, hvor optjente feriepenge forvaltes frem til udbetaling, når lønmodtagerne forlader arbejdsmarkedet.

Nyhed publiceret den 22. august 2017

LD i spidsen for fond med 80-85 mia. feriemidler

Ferielovsudvalget har i en netop afgivet betænkning peget på LD som bestyrer af overgangsordningen mellem gammel og ny ferielov. Det vil placere ansvaret for 80 – 85 mia. kr. hos LD, der gennem mange år har forvaltet Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

 

Se alle nyheder fra LD