Menu
Udskriv

Puljevalg

Som LD-medlem har du mulighed for at placere din opsparing i en eller flere puljer. Du kan vælge mellem LD Vælger og 9 forskellige puljer, der investerer i aktier, obligationer eller begge dele.

Oplysninger om de enkelte puljer findes under

 Afkast og puljer

Her kan du sammenligne puljerne over korte og længere periode og se, hvad de har givet i afkast. Puljer, der giver høje afkast kan som hovedregel også give store tab. Puljerne er placeret i 6 forskellige risikogrupper ud fra hvor store udsving, der har været i den enkelte puljes afkast over tid.

 Risikogrupper

Når du vælger puljer viser et risikobarometer dig, om du øger eller sænker den samlede risikoprofil for din opsparing i LD.

Logge ind med nemID

Du skal logge ind med nemID for at gå videre med puljevalg.

Hvis du ikke har mulighed for at bruge nemID, f.eks. fordi du bor i udlandet, kan du kontakte LD Medlemsservice.

For at gennemføre et puljevalg skal du acceptere LDs regler for puljevalg.

 Tidsfrister og gebyr

 Regler for puljevalg 

Ud af puljevalg - tilbage til LD Vælger

Det fremgår af årsbrevet fra LD om opsparingen er placeret i puljer ud over LD Vælger. Den aktuelle fordeling kan også ses ved at logge ind på Din LD-konto med nemID.

Er din opsparing i dag fordelt i flere puljer, og vil du gerne ud af puljeordningen, skal du bestille et puljevalg, hvor du placerer hele opsparingen i LD Vælger. Når hele opsparingen står i LD Vælger er du ikke længere aktiv puljevælger.