Menu
Udskriv

Folkepension og efterløn

Din opsparing i LD giver ingen modregning i folkepension eller ældrecheck 

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. LD-opsparingen modregnes hverken i folkepensionens grundbeløb eller pensionstillægget, og det gælder uanset hvornår, du får opsparingen udbetalt.  

Udbetalinger fra livsvarige pensionsordninger eller fra ratepensioner kan derimod give modregning i folkepension og ældrecheck. 

Efterløn og modregning

Der gælder forskellige regler for modregning i efterlønnen afhængigt af, hvornår du er født, og om du går på efterløn inden for to år fra dit efterlønsbevis blev udstedt, eller om du venter til efter to år.

Hvis du er født før 1956:

Din LD-opsparing alene vil sjældent medføre modregning i efterlønnen, for det er opsparingen ikke stor nok til. Men din LD-opsparing indgår sammen med dine øvrige pensioner, og dine samlede pensioner kan medføre en nedsættelse af efterlønnen, indenfor de to første år fra efterlønsbeviset blev udstedt.

Hvis du går på efterløn, efter to år fra efterlønsbevisets blev udstedt, og du har arbejdet mindst 3.120 timer (fuldtidsforsikret), vil din LD-opsparing ikke medføre modregning i efterlønnen.

Hvis du er født i 1956 eller senere:

Du er omfattet af regler, der betyder at dine pensioner vil medføre en nedsættelse af efterlønnen, uanset hvornår du går på efterløn. Din opsparing hos LD indgår i modregningsgrundlaget på lige fod med andre pensioner.

Indberetning af LD-opsparingen

LD skal ligesom pengeinstitutter og pensionsselskaber indberette pensionsoplysninger til Skat. Værdien af din LD-opsparing skal derfor indberettes til Skat et halvt år før, du når efterlønsalderen.

Så selvom du hæver din LD-opsparing, før du går på efterløn, vil den alligevel blive medregnet i modregningsgrundlaget.

Læs mere om indberetning

Flere oplysninger om folkepension og efterløn

Du kan finde flere oplysninger om folkepension og efterløn på Borger.dk

Du kan også læse Penge- og Pensionspanelets gode råd omkring pension, på deres hjemmeside www.raadtilpenge.dk