Menu
Udskriv

Udbetaling under 60 år

Din LD opsparing kan som udgangspunkt tidligst komme til udbetaling, når du fylder 60 år, men opfylder du nogle særlige betingelser kan det ske før.

Hyppigste årsager til udbetaling under 60 år
  • Du er tilkendt førtidspension
  • Du er tilkendt pension fra en godkendt pensionsordning, tjenestemandspension eller tjenestemandslignende pension
  • Du er tilkendt erstatning for et tab af erhvervsevnen på 50 procent eller derover
  • Du er flyttet fra Danmark
  • Du er eller har været ramt af livstruende sygdom
  • LDs samlede udbetalingsregler

Mener du, at du opfylder et af kriterierne for udbetaling, kan du bestille en udbetalingsblanket ved at ringe til telefon 70 13 13 77 og indtaste dit cpr-nr.

Du skal selv fremskaffe den dokumentation, der viser, at du er berettiget til at få udbetalt din LD-opsparing.

Skat ved udbetaling

Ved udbetaling trækker LD en afgift til staten på knap 40 pct. af opsparingens værdi. Fra april 2015 er det muligt inden for bestemte tidsfrister at få en skattarabat i form af en lidt lavere afgift. Skatterabatten kan du få uden, at pengene udbetales, men det kræver dokumentation fra din side.

Afgift og opgørelse

Skatterabat i LD

Vejledning

Medlemmer, der er fyldt 60 år, kan bestille udbetaling ved at logge ind med nemID. Alle andre medlemmer skal benytte en udbetalingsblanket. 

Vejledning

Medlemmer, der varigt har bosat sig i udlandet, skal indgive kontooplysninger, for at udbetaling kan finde sted. 

Bor i udlandet