Menu
Udskriv

Fakta om LD

Lønmodtagernes Dyrtidsfond forvalter på vegne af 617.677 medlemmer en formue på 41,6 mia. kr. pr. 31.12.2017. Midlerne stammer fra en indbetaling på 7,7 mia. kr., som LD i 1980 modtog fra staten, og som udgjorde de indefrosne dyrtidsportioner fra 1977-1979.

Formuen faldt i 2015 som følge af, at LD ekstraordinært indbetalte godt 10 mia. kr. til staten. Det skete som led i at sikre medlemmerne en skatterabat ved at fremrykke indbetalingen af afgiften, som tidligere først faldt i forbindelse med udbetaling.

For en lønmodtager, der var fuldtidsansat i perioden fra 1977-79, blev der til LD indbetalt et beløb på 4.368 kr. Dette beløb var, for et medlem der ikke har valgt investeringspuljer, vokset til 146.283 kr. ultimo 2017. Beløbet udbetales som en engangssum, når medlemmet ønsker det, forudsat at medlemmet er fyldt 60 år eller af andre grunde er udbetalingsberettiget. 

Næsten alle tager imod skatterabatten og fortsætter opsparingen herefter. Efter at afgiften var betalt, var værdien af en fuldtidskonto på 92.208 kr. ultimo 2017. Det beløb kan udbetales skattefrit.Fuldtidskonto i LD Vælger

De grønne søljer viser værdien efter afgift til staten. De grå søjler viser det fulde beløb.
Beløbene vises ved at føre musen hen over figuren.