Menu
Udskriv

Politikker

Informationer om LDs resultater og omkostninger skal være let tilgængelige og gives på en måde, som gør det muligt at sammenligne med tilsvarende pensionsprodukter. Det skal styrke medlemmernes opfattelse af LD som en pålidelig og kompetent forvalter af opsparingen. 

Hovedparten af medlemmerne fortsætter opsparingen i LD, efter at de er fyldt 60 år og har fået ret til udbetaling. Omkring 80 pct. af medlemmerne lader pengene stå i længere tid, end de skal, og i gennemsnit udskyder medlemmerne udbetalingen med 4 år for at få gavn af forrentningen i LD.  

Investeringspolitik

LDs investeringspolitik tager udgangspunkt i den forventede udvikling i medlemsformuen. Investeringspolitikken tilrettelægges under hensyntagen til den usikkerhed, der knytter sig til medlemmernes udbetalingsadfærd.

LDs bestyrelse har fastlagt en række målsætninger og principper, som gælder, uanset om investeringsforvaltningen sker i LDs egen organisation eller i mandater forvaltet af eksterne porteføljeforvaltere.

LD tilstræber afkast på porteføljerne, der overstiger de af bestyrelsen fastlagte sammenligningsindeks. Der skal skabes konkurrencedygtige afkast baseret på aktiv forvaltning inden for de fastlagte rammer for risiko og investeringer.

LDs investeringsstrategi

 Strategi i LD Vælger

 Strategi i internt forvaltede puljer

Ansvarlig investeringspraksis

LD forvalter betroede midler, og forvaltningen vil til enhver tid være underlagt den overordnede målsætning om at skabe det bedst mulige afkast under iagttagelse af risici.

LDs ansvarlige investeringspolitik 

Det er LDs politik at søge at påvirke selskabsledelserne til at afhjælpe eventuelt kritiserede forhold. Det er endvidere LDs krav, at dialogen med selskaberne foregår inden for strukturerede rammer med klare mål og tidsfrister for evaluering af, om selskabets ledelse udviser reel interesse for at ændre de kritiserede forhold.

LD rapporterer om indsatser og resultater på ld.dk og i årsrapporten.

Aktivt ejerskab 2018

Lønpolitik

Lønpolitikken er fastlagt af bestyrelsen og afspejler den fastlagte strategi for LD og LDs struktur.

Lønpolitik

Whistleblower 

Det er lovbestemt, at LD skal have en whistleblower ordning. Ordningen er forbeholdt og kan kun anvendes afLDs medarbejdere. 

LDs whistleblower ordning