Menu
Udskriv

Strategi og struktur

LDs opgave er at forvalte og udbetale de midler, der udspringer fra indbetalingen af de dyrtidsportioner, der blev indefrosset i perioden 1977-79. Forvaltningen skal ske til størst mulig gavn for kontohaverne. Det indebærer, at der ved midlernes placering skal tilstræbes:

  • en betryggende sikkerhed
  • en opretholdelse af midlernes realværdi
  • højst mulig forrentning.

Investeringsstrategi

Strategisk outsourcing

Gennem outsourcing har LD opnået at kunne trække på kompetencer og stordriftsfordele hos samarbejdspartnere. Derved er det blevet muligt at reducere LDs egen organisation til 14 medarbejdere, som primært arbejder med ledelse, rapportering og kontrol af opgaverne hos de eksterne samarbejdspartnere. Endvidere sikrer LDs egen organisation, at regler og retningslinjer efterleves såvel internt i LD som eksternt hos samarbejdspartnerne.

LD vælger sine samarbejdspartnere efter EU-udbud.

Samarbejdspartnere

Udbud

Dattervirksomheder

LD har følgende dattervirksomheder:

Kapitalforeningen LD - KLD

Kapitalforeningen er etableret af LD for at bane vej for at outsource en række investeringsforvaltningsopgaver. Kapitalforeningen er 100 pct. ejet af LD og omfatter hovedparten af LDs børsnoterede aktiver.

Den Professionelle Forening LD skiftede i sommeren 2014 status til Kapitalforeningen LD som følge af ny lovgivning.

Bestyrelse i Kapitalforeningen: Dorrit Vanglo (formand), Charlotte Mark (næstformand) og Else Nyvang (bestyrelsesmedlem).

LD Equity 1 K/S

LD etablerede LD Equity 1 K/S i 2006 med investeringer inden for ikke-børsnoterede og mindre børsnoterede selskaber. Der er tale om et kommanditselskab, fordi det er en sædvanlig selskabsform for investeringsfonde. Fonden er under afvikling.

LD ejer 76,1 pct. af LD Equity 1 K/S.