Menu
Udskriv

Samarbejdspartnere

Medlemsadministration

Efter et EU-udbud indgik LD i januar 2014 aftale med FDC A/S om medlemsadministration, herunder forvaltningen af pensionskonti og medlemsservice. FDC har valgt KMD A/S som underleverandør på medlemsserviceringen. 

Aftalen med FDC indebærer flere muligheder for at tilpasse omkostningerne i takt med det faldende medlemstal, samtidig med at LD har fået bedre muligheder for at følge op på servicemål. FDC har været LDs primære samarbejdspartner på medlemsområdet siden 2010.

Investeringsrådgivning

Efter et EU-udbud i 2010 indgik LD aftaler med danske og udenlandske porteføljeforvaltere, som fra januar 2011 står for investeringsrådgivningen på forskellige investeringsmandater. Aftalerne blev indgået af Den Professionelle Forening LD, der i dag hedder Kapitalforeningen LD.

Oversigt over eksterne porteføljeforvaltere

LD har tilrettelagt investeringsrådgivningen og aftalerne med de eksterne porteføljeforvaltere på en måde, der sikrer, at både medlemmerne i LD Vælger og medlemmerne i de øvrige LD-puljer får gavn af samme investeringsrådgivning. Dette giver investeringsmæssige fordele i form af lavere omkostninger til porteføljepleje.

LD har i 2014 valgt porteføljeforvaltere for de kommende år. 

Investeringsadministration

Hovedparten af LDs børsnoterede aktiver er placeret i Kapitalforeningen LD (KLD). Ved at placere midlerne i en kapitalforening blev det muligt at indgå aftale med et godkendt forvaltningsselskab om værdipapiradministration. Efter et EU-udbud i 2017 har LD indgået aftale med Nykredit Portefølje Administration A/S om forvaltning af KLD og med J.P. Morgan Bank Luxemburg som depositar og depotbank. Aftalen trådte i kraft i 2018.

It-drift og support

It-drift og support for LDs egne ansatte varetages af IT Relation, der vandt it-udbuddet første gang i 2012 (som It-afdelingen A/S) og igen i 2018.