Menu
Udskriv

Udbud

LDs udbud bliver altid offentliggjort både her på hjemmesiden og på TED.

Igangværende it-udbud i LD

LD udbyder en it-driftskontrakt med tilhørende it-ledelse og rådgivning. Den vindende tilbudsgiver skal supportere LD i det daglige virke og i praksis udgøre LDs it-afdeling. Kontrakten udbydes som en samlet kontrakt uden mulighed for at byde på delkontrakter.

Udbudsformen er begrænset udbud med prækvalifikation. Tilbudsgivere skal derfor i første omgang ansøge om prækvalifikation. Tilbudsgivere, der bliver prækvalificeret, kan efterfølgende afgive tilbud.

Status på udbud

Fristen for at afgive tilbud udløb den 15. maj 2018. 

LD har modtaget tilbud fra følgende tre prækvalificerede ansøgere (oplistet alfabetisk):

  • Cortex Consult A/S
  • IT-afdelingen A/S
  • Miracle A/S

LD evaluerer tilbuddene og tilbudsgiverne. Den 20. juni 2018 træffer LDs bestyrelse beslutning om en vinder af it-udbuddet. 

Praktisk info

Detaljeret information om udbudsbetingelserne findes her:

En oversigt over det samlede materiale findes her.

Du kan finde spørgsmål og svar til udbuddet her:

Afgivelse af tilbud

Tilbudsgivere, der har modtaget meddelelse om prækvalifikation, kan afgive tilbud. For at afgive tilbud skal tilbudsgivere udfylde og indsende følgende dokumenter: 

Tilbud skal sendes til kls@kromannreumert.com senest den 15. maj 2018 kl. 11.00.

Øvrigt materiale

Nedenfor kan tilbudsgivere finde baggrundsmateriale til brug til både ansøgning om prækvalifikation samt afgivelse af tilbud:

Materiale til prækvalifikation

Til brug for at ansøge om prækvalifikation skal tilbudsgivere udfylde og indsende følgende dokumenter:

Ansøgning om prækvalifikation skulle sendes til kls@kromannreumert.com senest den 27. marts 2018 kl. 11.00.

Kontakt

Alle spørgsmål i forbindelse med it-udbuddet skal sendes per mail til kls@kromannreumert.com. For detaljeret information om tidsfrister i forbindelse med besvarelse af spørgsmål henvises til udbudsbetingelserne.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Udbud og outsourcing er et strategisk valg

For LD er udbud og outsourcing et strategisk valg, der skal sikre at medlemmerne tilbydes attraktive vilkår for opsparingen med hensyn til såvel afkast som omkostninger og service. Derfor anvendes outsourcing som en måde at nedbringe omkostningerne på i takt med at medlemmerne forlader LD, og formuen falder.

Outsourcing gennem konkurrenceudsættelse

Outsourcingstrategien hviler på følgende overordnede målsætninger ud fra LDs ønsker om:

  • at reducere omkostningerne og skabe variabilitet i omkostningsstrukturen
  • at drage nytte af eksterne samarbejdspartneres kompetence og kapacitet på områder, hvor LD ikke kan eller ønsker at etablere tilsvarende internt
  • at drage nytte af, at eksterne samarbejdspartnere kan forpligtes til at bære en del af de risici, som ellers ville have været knyttet til LDs organisation, og at outsourcing giver mulighed for at forenkle og styrke LDs risikostyring.

Samarbejdspartnere

Valg af væsentlige samarbejdspartnere til outsourcing foretages gennem offentlige udbud efter særlige regler. LD har opnået betydelig erfaring i tilrettelæggelse af udbudsprocesser med henblik på at sikre optimal konkurrenceudsættelse til gavn for medlemmerne.

Nuværende samarbejdspartnere