Menu
Udskriv

Udbud

Udbud og outsourcing er et strategisk valg i LD.

For LD er udbud og outsourcing et strategisk valg, der skal sikre at medlemmerne tilbydes attraktive vilkår for opsparingen med hensyn til såvel afkast som omkostninger og service. Derfor anvendes outsourcing som en måde at nedbringe omkostningerne på i takt med at medlemmerne forlader LD, og formuen falder.

Outsourcing gennem konkurrenceudsættelse

Outsourcingstrategien hviler på følgende overordnede målsætninger ud fra LDs ønsker om:

  • at reducere omkostningerne og skabe variabilitet i omkostningsstrukturen
  • at drage nytte af eksterne samarbejdspartneres kompetence og kapacitet på områder, hvor LD ikke kan eller ønsker at etablere tilsvarende internt
  • at drage nytte af, at eksterne samarbejdspartnere kan forpligtes til at bære en del af de risici, som ellers ville have været knyttet til LDs organisation, og at outsourcing giver mulighed for at forenkle og styrke LDs risikostyring.

Samarbejdspartnere

Valg af væsentlige samarbejdspartnere til outsourcing foretages gennem offentlige udbud efter særlige regler. LD har opnået betydelig erfaring i tilrettelæggelse af udbudsprocesser med henblik på at sikre optimal konkurrenceudsættelse til gavn for medlemmerne.

Nuværende samarbejdspartnere

Igangværende og fremtidige udbud

LDs udbud bliver altid offentliggjort både her på hjemmesiden og på TED.