Menu
Udskriv

14 personer om 41 mia.

 

Fakta om LD Struktur og ledelse
 • Tilskrevet afkast efter investeringsomkostninger i LD Vælger 2018: -2,5 pct.
 • Antal medlemmer (31.12.2017): 617.677
 • Medlemsformue (31.12.2017): 41,6 mia. kr.
 • Udbetalt/overført fra 1980-2016: 64,5 mia kr. til 1,8 mio. medlemmer. Af de 64,5 mia. kr., er der i 2017 overført 1,4 mia.kr. i afgifter til staten som følge af skatterabatten. 
 • Indbetalt beløb for medlemmer der var fuldtidsansatte i 1977-1979: 4.368 kr.
 • Indestående på en fuldtidskonto LD-opsparing (31.12.2018): 142.462 kr.
 • Indestående på en fuldtidskonto LD-aldersopsparing (31.12.2018): 89.642 kr.
 • Medlemmernes opsparing i LD Vælger er tilskrevet et årligt nettoafkast på 9,1 pct. efter omkostninger og pensionsafkastskat siden 1980. 
 • Før pensionsafkastskat er der tilskrevet et årligt afkast på 4,7 pct. i de seneste 5 år i LD Vælger.
 • Udbetaling: Engangssum, der kan ske efter at medlemmet er fyldt 60 år.
 • 14 medarbejdere
 • Outsourcing af medlemsadministration, investeringsrådgivning og investeringsadministration
 • Tilpasser løbende strukturen med henblik på at sikre medlemmerne de bedst mulige resultater
 • Væsentligt for LD at medlemmerne tilbydes et konkurrencedygtigt afkast og lave omkostninger   
                                                  

Læs mere

Årsrapporter  Aktuelle afkast

Historiske afkast  LDs struktur

Fakta om LD  LDs investeringspolitik