Menu
Udskriv

LD Årsrapport 2017: Markant større formue end forventet

LDs formue udgjorde 41,6 mia. kr. ved udgangen af 2017, hvilket er 1,6 mia. kr. højere end forventet. Det skyldes solide afkast og tilfredse medlemmer, der vælger at lade pengene stå i LD. 

LDs Årsrapport 2017 viser et år med flotte resultater og et solidt investeringsafkast. Det samlede investeringsafkast blev på 2,9 mia. kr. Det var aktieinvesteringerne, der gav de største bidrag til resultatet, men også kredit- og obligationsinvesteringerne bidrog med tilfredsstillende afkast. For knap 90 pct. af medlemmerne, som har opsparingen i LD Vælger, blev der tilskrevet et afkast på 6,9 pct. For de øvrige medlemmer blev afkastet bestemt af individuelle puljevalg, og for denne gruppe bidrog høje afkast i aktiepuljerne til solide resultater for langt de fleste. 

Formue større end forventet
De solide afkast i 2017 var med til, at LDs formue blev 1,6 mia. kr. højere end forventet ved årets start. LDs formue udgjorde således 41,6 mia. kr. ved udgangen af 2017. Sammenholder man resultatet med formueprognosen tilbage i 2014, kan man konstatere, at prognosen er løftet med 5 mia. kr. på blot 3 år, hvilket er en markant udvikling (se figuren nedenfor). Ud over de solide afkast, der har forøget medlemmernes opsparinger pænt i 2017, har det også betydning for LDs formue, at mange medlemmer vælger at lade deres opsparing stå i LD, selvom de har ret til udbetaling.  

 

Figuren viser LDs realiserede formue i forhold til formueprognosen fra hhv. Årsrapport 2014 og Årsrapport 2017. Formuen ultimo 2017 ligger 5 mia. over det, der var forventningen i 2014. Formuefaldet i 2015 skyldes en ekstraordinær indbetaling af afgifter til staten på 10 mia. kr. som følge af nye regler om skatterabat i LD.

Medlemmerne bliver i LD
LDs evne til at skabe relativt stabile afkast synes i høj grad at matche medlemmernes forventninger. Udbetalingerne satte en ny bundrekord i 2017, hvor der blev udbetalt blot 2,3 mia. kr. til godt 30.000 medlemmer. Herudover overførte LD knap 1,4 mia. kr. til staten i form af fremrykkede afgifter. De fremrykkede afgifter vægter således relativt meget i sammenligning med udbetalingerne. Medlemmerne opnår en skatterabat, ved at LD fremrykker betalingen af afgiften, og kan senere få opsparingen udbetalt uden afgift. 

I gennemsnit udskyder medlemmerne udbetalingen med 4 år, efter de har nået 60-årsalderen, hvor udbetaling er mulig, og mange fortsætter opsparingen frem til folkepensionsalderen. Når LD forsøger at udbetale opsparingen ved 70 år, fortsætter de fleste opsparingen frem for at få den udbetalt. I 2017 tegnede medlemmer, der er fyldt 70 år, sig for 12 pct. af formuen. 
 
Højt afkast med risiko under middel
Sammenlignet med pensionsselskaberne er LDs investeringshorisont kort. Det begrænser LDs frihedsgrader med hensyn til at investere i aktier og andre risikoaktiver. De opnåede afkast skal vurderes i lyset af de særlige vilkår, der gælder for LD. Morningstar tager højde for risikoprofilen ved vurderingen af LDs afkast på investeringer i børsnoterede værdipapirer i LD Vælger*. De børsnoterede investeringer udgør 97 pct. af LD Vælger og indgår hos Morningstar i en sammenligning med næsten 1.300 europæiske fonde over en 3-årig periode. Morningstar karakteriserer afkastet som højt og risikoen som under middel, og det er særdeles tilfredsstillende, at det giver en placering blandt de 10 pct. af fondene med bedst performance i Morningstars rating®.

 

---------------------------

* De børsnoterede investeringer ligger i LD Aktier & Obligationer, som udgør 97 pct. af LD Vælger. Ratin-gen af LD Aktier & Obligationer samt af LDs aktie- og obligationspuljer pr. 31. december 2017 kan ses på side 24 i årsrapporten. Ratingen opdateres en gang månedligt på morningstar.dk samt på ld.dk.