Menu
Udskriv

Finansmarkederne 2018: Vanskelige finansmarkeder at navigere i

Trods positive forventninger til den globale vækst i 2018 forventer LD flere kursfald a la det, vi har set i februar.

LD forventer en positiv vækst i alle store økonomier og regioner, hvilket samlet set resulterer i en global vækst på omkring 3,7 pct. i 2018. Væksten i euroområdet forventes at blive noget lavere end i USA og en hel del lavere end i emerging markets. Selv om forventningerne til 2018 er positive, er der meget, der tyder på, at det ikke bliver en fortsættelse af de forholdsvis rolige finansmarkeder, vi har set de seneste år. I februar blev aktier og kreditobligationer ramt af kurstab, og det er LDs forventning, at der vil komme flere perioder med uro i løbet af 2018.

”Vi ser på aktiemarkeder, hvor selv små signaler tillægges stor betydning og kan skabe uro. Aktiekurserne er høje og levner ikke plads til skuffelser om virksomhedernes indtjening,” siger Charlotte Mark, finansdirektør i LD.

Højere renter påvirker investeringsstrategien
Det er ikke kun aktiemarkederne, der er ekstra følsomme i 2018. Andre risikoaktiver, herunder kreditobligationer, påvirkes at centralbankernes politik. Den amerikanske og den europæiske centralbank har gennem lang tid ført en lempelig pengepolitik, hvor renterne er holdt meget lave for at stimulere væksten og appetitten på at investere. Centralbankerne bevæger sig med små skridt tilbage mod en normalisering af renterne. Den amerikanske centralbank står over for at skulle afhænde sin store obligationsbeholdning, som blev opkøbt for at presse renterne ned. Den europæiske centralbank planlægger at neddrosle opkøbet af stats- og kreditobligationer i løbet af 2018. Normaliseringen af renterne vil påvirke flere områder og kan skabe uro både på aktie-, kredit- og obligationsmarkederne.

”Den amerikanske centralbanks skridt væk fra en lempelig pengepolitik er et vendepunkt, som kan skabe stor uro for investorer i aktier og kreditobligationer. Vi har af samme grund anlagt en mere forsigtig tilgang til risikoprofilen på LDs investeringsportefølje,” forklarer Charlotte Mark.

LD har fra årsskiftet skruet lidt ned for aktierisikoen i LD Vælger. Det er sket ud fra en bekymring over, at et scenarie med høje værdiansættelser af aktier og kreditobligationer samtidig med stigende renter vil medføre en negativ udvikling på aktiemarkederne. 

Flotte afkast de seneste år
Finansuroen i starten af 2018 har givet tab i LDs puljer, men udviklingen skal ses i lyset af de positive resultater over en længere periode. Ser man på udviklingen de seneste 12 måneder, er resultaterne generelt positive, og i 2017 blev der opnået gode afkast i alle puljer, bortset fra Maj Invest Kontra, der har et helt særligt investeringsmandat og skal virke som modvægt ved finansuro.