Menu
Udskriv

Rutsjetur på aktiemarkederne

Finansmarkederne oplever fortsat uro i 2018, og aktiemarkederne har oplevet noget af en rutsjetur de seneste par måneder. LD Fonde har allerede tidligt på året skruet ned for risikoen, men undgår ikke at mærke den usikkerhed, der præger markederne.

De fleste aktiemarkeder har på blot halvanden måned, siden slutningen af september, tabt ca. 5-7 pct. Værst er det gået for aktier i udviklingslandene, danske aktier og it-aktier i USA. Afkastet på en global aktieportefølje er dog stadig lidt positivt, men med store afkastforskelle mellem lande og sektorer. De 25 største danske aktier i OMXC25-indekset er f.eks. faldet med 6,6 pct. i år, mens amerikanske aktier er steget med 9 pct. (målt i DKK). 

”Vi solgte allerede ved årsskiftet 2017/2018 aktier i LD Vælger for at reflektere den stigende risiko for en vending i konjunkturcyklen. Derfor giver de seneste måneders rutsjetur ikke anledning til store ændringer i porteføljen. Det er LD Fondes forventning, at markederne retter sig inden for de næste par måneder og på kortere sigt bevæger sig i en mere positiv retning,” siger Kristoffer Fabricius Birch, aktiechef i LD Fonde.

Frygt for recession påvirker den globale økonomi

Den globale økonomi balancerer lige i øjeblikket mellem fortsat at være i opsving og at være på vej mod recession. Opsving er ofte lig med gode afkast på aktier, mens recessioner ofte fører større fald med sig. Det er usikkerheden omkring den fremadrettede udvikling, som påvirker markederne. 

Siden Finanskrisen for præcis 10 år siden, har den globale økonomi gennemgået en langsom men sikker genopbygning. Lave renter igennem 10 år har hjulpet til at sætte økonomierne på ret køl igen, og verden står nu et bedre og mere robust sted end for 10 år siden. Men økonomien bevæger sig i cyklusser, så uanset hvor meget, centralbankerne og politikerne gerne vil undgå recessioner, er de uundgåelige. 

I løbet af 2018 er stemningen på markederne skiftet fra en optimistisk tro på opsvinget, til at man nu kan se en mulig recession i 2020. Frygten for recession skyldes flere ting. Arbejdsløsheden er lav, og lønningerne stiger, Den Amerikanske Centralbank fortsætter med at sætte renten op, og virksomhedernes indtjening er derfor potentielt under pres. Europa er aldrig kommet helt op i gear efter Finanskrisen, og Kina oplever en lille opbremsning i væksten. Samtidig truer en handelskrig mellem USA og Kina, Brexit og larmen fra den italienske regerings kamp mod EU om budgetunderskud, og alt dette har negative konsekvenser for aktiekurserne. Derfor er investorerne gået fra at være meget positive til at være mere forsigtige. 

For de danske aktier skyldes faldene en kombination af skuffelser over regnskaber baseret på historisk høje forventninger til selskabernes indtjening og specifikke negative virksomhedshistorier som f.eks. Danske Bank. 

”Det er dog langt fra sikkert, at vi rammes af recession i 2020, og vejen mod næste recession kan indbringe aktieejere store gevinster. Det er heller ikke sikkert, at den næste recession bliver dyb eller indebærer store negative afkast. Lige nu er virksomhedernes indtjening super stærk, især i USA. Kinas regering forsøger at styrke væksten i økonomien med kapitalindsprøjtninger, og der er positive toner fra både USA/Kina-relationen og Brexit,” forklarer Kristoffer Fabricius Birch. 

Flotte afkast de seneste år

Finansuroen i 2018 har givet tab i LD Fondes puljer, men udviklingen skal ses i lyset af de positive resultater over en længere periode. I 2017 blev der opnået gode resultater i stort set alle puljer.

Se de aktuelle afkast