Menu
Udskriv

LD Vælger i toppen af referencegruppe på 10-års sigt

LD får én gang årligt foretaget en ekstern analyse af LD Vælger. Dette års analyse viser, at LD Vælger stadig placerer sig i toppen af sin referencegruppe på 10 års sigt, og at der var tale om et pænt risikojusteret afkast i 2017.

LD Vælger er LDs største investeringspulje, da hovedparten af LDs medlemmer har hele deres opsparing placeret i LD Vælger. Derfor vælger LD én gang årligt at få foretaget en uafhængig ekstern analyse af LD Vælgers resultater. Analysen står Spektrum Fondsmæglerselskab A/S for (tidl. Kirstein A/S).

Gode resultater for LD Vælger

Overordnet viser dette års analyse, at LD Vælger placerer sig flot på både den korte og den lange bane.  Igen i år placerer LD Vælger sig i toppen af referencegruppen på 10-års sigt, og i 2017 blev der tillige leveret et pænt risikojusteret afkast.

2017 blev et år med store afkastforskelle for analysens referencegruppe. Hovedparten af gruppen fik et afkast på 4 til 8 pct., og her placerer LD Vælger sig over midten absolut med et afkast på 6,9 pct.  

LD Vælger adskiller sig

Som man bl.a. kan læse af Spektrums analyse, investerer LD på mange måder anderledes end referencegruppen. Det skyldes LDs fokus på at beskytte opsparingen samt en kortere investeringshorisont. 

LD øgede i 2017 andelen af kreditinvesteringer med 5 procentpoint på bekostning af guldrandede obligationer, og kreditinvesteringerne udgjorde sidst i 2017 næsten en tredjedel af porteføljen. Netop dette bidrog særdeles positivt i forhold til resten af referencegruppen, der havde en allokering til kreditobligationer på ca. 19 pct. i slutningen af året.

Referencegruppen har i højere grad end LD Vælger reduceret eksponeringen mod guldrandede stats- og realkreditobligationer. Modsat har referencegruppen i langt højere grad end LD lavet alternative investeringer. På det område er LDs strategi markant anderledes, da LD ikke ønsker at være bundet af investeringstilsagn over en meget lang årrække.  LD investerer ikke i nye infrastrukturprojekter eller i ejendomme, da det er investeringer med langsigtet risiko og kapitalbinding i mange år. I 2017 tog LD fat på at opbygge en portefølje af forholdsvis likvide alternativ kreditinvesteringer, som giver et løbende cash flow. 

LD Vælgers aktieinvesteringer har over årene nærmet sig det, der er typisk for referencegruppen med hensyn til omfanget af eksponering og geografiske spredning. LD indførte i 2017 en strategi for styring af aktieporteføljen, som har større fokus på risici. Det har givet et ekstra positivt bidrag oven på i øvrigt gode aktieafkast i 2017.

LD Vælger billigst  

Spektrums omkostningsanalyse viser i øvrigt, at LD Vælger er billigere end alle de øvrige selskaber i referencegruppen.

For en uddybning af LD Vælgers resultater på både 1-, 3-, 5- og 10-års sigt kan hele analysen hentes her:

Spektrum referencegruppeanalyse

Spektrum referencegruppeanalyse - sammendrag

Baggrund for analysen

Den årlige analyse fra Spektrum bygger på en sammenligning, hvor LD Vælgers nøgletal for afkast, risiko og omkostninger sammenlignes med pensionsprodukter, der ligner LD Vælger mest muligt. Produkterne er udvalgt af Spektrum og udgør således en referencegruppe for LD Vælger. 

Om LD Vælger

LD Vælger er hovedproduktet til LDs medlemmer og er et balanceret markedsrenteprodukt, hvor LD er ansvarlig for aktivallokeringen, der tilpasses medlemmernes alderssammensætning og udbetalingshorisont.