Ændrede tidsfrister og lukning af selvbetjening

I en kort periode fra slutningen af august til starten af september er der ændrede tidsfrister og planlagt lukning af selvbetjeningen for medlemmer med en opsparing hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler.

Lønmodtagernes Dyrtidsmidler får nyt pensionssystem. Derfor er selvbetjeningen for medlemmer med opsparede dyrtidsmidler lukket fra de sidste dage i august til den første uge i september 2021, og der vil være længere ekspeditionstider i en periode på 3 uger.

  • Log på (selvbetjeningen) på ld.dk er lukket fra den 31. august kl. 16 til den 6. september kl. 10.
  • Fra den 25. august kl. 16 til den 6. september kl. 10 vil der være ændrede tidsfrister og forlængede ekspeditionstider ved udbetaling og flytning.

For at få en sikker overgang til det nye pensionssystem, er det nødvendigt at lukke for alle bestillinger i en kort og planlagt periode. Når der bliver åbnet igen, vil alle LD-konti være flyttet fra det gamle pensionssystem og over i et nye.

Hvad betyder det for mig?

Udbetaling

  • Bestiller du udbetaling via selvbetjeningen på ld.dk i perioden fra den 25. august kl. 17 til den 31. august kl. 16, vil du tidligst få udbetalt dine dyrtidsmidler den 11. september.
  • Fra den 31. august kl. 16 til den 6. september kl. 10 kan du ikke bestille udbetaling via selvbetjeningen, da selvbetjeningen er lukket.
  • Har du bestilt udbetaling via en udbetalingsblanket sendt til LD Medlemsservice, vil der også være forlængede ekspeditionstider i de to uger fra 23. august til den 6. september. Det vil fremgå af de breve, du modtager.

Udsættelse

  • Fra den 31. august kl. 16 til den 6. september kl. 10 kan du ikke bestille udsættelse af udbetaling via selvbetjeningen, da selvbetjeningen er lukket.

Puljevalg

  • Du kan ikke bestille puljevalg på selvbetjeningen på ld.dk fra den 25. august kl. 20 til den 31. august kl. 16. Fra den 31. august kl. 16 til den 6. september kl. 10 er selvbetjeningen lukket, og du kan derfor heller ikke bestille puljevalg.

Flytning

  • Aftaler du, at dit pensionsinstitut skal bestille flytning af dine dyrtidsmidler til et andet pensionsinstitut, skal du være opmærksom på, at flytteanmodninger, der modtages hos os senere end den 26. juni 2021, først vil blive behandlet fra den 6. september. Overførsel af pengene vil ske i starten af oktober.

En ny og brugervenlig selvbetjening

Når det nye pensionssystem er integreret, vil du som medlem af dyrtidsmidlerne måske opdage, at vores selvbetjening har fået en ny brugergrænseflade. Vi håber, at du vil opleve en langt mere overskuelig og brugervenlig selvbetjening.

Hvorfor et nyt pensionssystem?

LD Fonde er forpligtet til med års mellemrum at sende opgaver over en vis størrelse i EU-udbud. I 2020 vandt Netcompany sammen med Keylane LD Fondes offentlige EU-udbud af pensionsservice for dyrtidsmidlerne. Det betyder, at Netcompany og Keylane fra september 2021 skal administrere alle pensionsopsparingerne for medlemmerne i Lønmodtagernes Dyrtidsmidler. Netcompany skal stå for pensionskonti, udbetaling og kundeservice i et tæt samarbejde med Keylane, som leverer selve pensionsløsningen. Transitionsopgaven forløber planmæssigt mellem Netcompany, Keylane og LD Fonde.

Vi ser frem til at få en løsning, der er moderniseret og robust i forhold til nye krav inden for digitalisering, it-sikkerhed og databeskyttelse. Samarbejdet giver samtidig en betydelig besparelse på de faste driftsomkostninger.

Vi beklager, hvis du oplever problemer i forbindelse med overgangen til det nye pensionssystem. LD Medlemsservice kan kontaktes i hele perioden på ldmedlem@ldmedlem.dk eller på 70 13 13 77.