Ændrede tidsfrister og lukning af selvbetjening

I en kort periode fra slutningen af august til starten af september var der ændrede tidsfrister og planlagt lukning af selvbetjeningen for medlemmer med en opsparing hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler.

Lønmodtagernes Dyrtidsmidler har fået nyt pensionssystem. For at få en sikker overgang til det nye pensionssystem var det nødvendigt at lukke for selvbetjeningen for medlemmer med opsparede dyrtidsmidler samt for alle bestillinger i en kort og planlagt periode fra de sidste dage i august til den første uge i september 2021.

En ny og brugervenlig selvbetjening

Med det nye pensionssystem integreret, vil du som medlem af dyrtidsmidlerne måske opdage, at vores selvbetjening har fået en ny brugergrænseflade. Vi håber, at du vil opleve en langt mere overskuelig og brugervenlig selvbetjening.

Hvorfor et nyt pensionssystem?

LD Fonde er forpligtet til med års mellemrum at sende opgaver over en vis størrelse i EU-udbud. I 2020 vandt Netcompany sammen med Keylane LD Fondes offentlige EU-udbud af pensionsservice for dyrtidsmidlerne. Det betyder, at Netcompany og Keylane fra september 2021 skal administrere alle pensionsopsparingerne for medlemmerne i Lønmodtagernes Dyrtidsmidler. Netcompany skal stå for pensionskonti, udbetaling og kundeservice i et tæt samarbejde med Keylane, som leverer selve pensionsløsningen. Transitionsopgaven forløber planmæssigt mellem Netcompany, Keylane og LD Fonde.

Vi ser frem til at få en løsning, der er moderniseret og robust i forhold til nye krav inden for digitalisering, it-sikkerhed og databeskyttelse. Samarbejdet giver samtidig en betydelig besparelse på de faste driftsomkostninger.