Baggrundsmønster

2022 var et hårdt investeringsår for alle - også for os. Til gengæld fik vi i januar 2023 et tiltrængt positivt afkast på 2,7 %. Hvordan 2023 fortsætter er selvfølgelig svært at forudsige, men vi vil gerne fortælle om nogle af de tendenser, vi ser.

Vi forsøger her på siden at give dig mere viden om vores resultat i 2022, og hvordan vi ser på 2023.

Lars Mayland Nielsen
Direktør i LD Fonde

Umiddelbart vil jeg fortsætte med at arbejde, til jeg bliver folkepensionist.

Jeg tænker, at der bliver brug for pengene på det tidspunkt. Jeg får selvfølgelig noget pension, når jeg rammer pensionsalderen, men det her beløb kommer ind fra sidelinjen, og jeg kan bruge pengene, som hvis jeg fik dem udbetalt nu. Nemlig til lige præcis det, jeg har lyst til.

Det var egentlig det, der var min bagtanke med at lade dem stå.

Martin, 57 år

Produktionsplanlægger

Lave omkostninger

Dine omkostninger for at have dine indefrosne feriemidler stående som en opsparing hos os er meget lave. Rent faktisk lavere end hos de fleste andre opsparingsmuligheder.

I 2022 tog vi i LD Fonde kun 0,04 % for at administrere din opsparing. Investeringsomkostningerne udgjorde kun 0,29 %.

Lave omkostninger betyder, at din opsparing bliver mere værd. Det gør den, fordi der kun fragår en lille smule af afkastet til at dække omkostninger.

Din helt egen opsparing

Den dag, du får dine indefrosne feriemidler udbetalt, får du én samlet engangssum, som du helt frit kan disponere over.

De fleste bliver udbetalingsberettigede ved folkepensionsalderen, men det kan også ske tidligere i forbindelse med varig udtræden fra arbejdsmarkedet.

Din opsparing kan blive stående så længe, du ønsker det. Altså også efter du er blevet udbetalingsberettiget. Det kan blive en slags reserve eller buffer i økonomien, som kan vokse, mens du venter på at du får brug for den.

En positiv start i 2023 betyder desværre ikke kun positive forventninger

2023 er startet med positive afkast. For januar måned 2023 er afkastet på 2,7 %. Der er dog stor usikkerhed om, det vil vare ved. Forventningen er nok, at 2023 også vil blive et udfordrende investeringsår.

Der er mange tegn på en afmatning i væksten i både USA, Europa og i emerging markets. Inflationen forventes at falde til et lavere niveau end i 2022, men det kan tage tid at nå ned på de niveauer, som centralbankerne hidtil har styret efter. Derfor er der forventninger om yderligere rentestigninger i 2023 både i USA og Europa. Vækstafmatning og stigende renter kan give støj og usikkerhed på børsmarkederne, hvor selskaber kan blive ramt på indtjeningen. Oftest resulterer vækstafmatning i faldende aktiekurser, men i hvilket omfang er vanskeligt at spå om. Aktierne er allerede faldet i 2022, og det bliver et spørgsmål om, i hvilket omfang selskaberne kan læsse øgede omkostninger over på forbrugerne. Forbrugertilliden er derfor af stor betydning for væksten i 2023.

Det er en positiv effekt af rentestigningerne, at obligations- og kreditmarkederne igen er blevet attraktive. Afkastforventninger på kort sigt til high-grade-obligationer, kredit og virksomhedsobligationer er således steget betydeligt det seneste år. Generelt vokser forventningerne til de langsigtede investeringsafkast, men der er samtidig forventninger om større udsving i både positiv og negativ retning. 2023 kan dermed blive endnu et år med betydelige udsving på de finansielle markeder.

Efter år med negative afkast, får man altid at vide, at man skal huske, at en opsparing er en langsigtet investering. Ikke desto mindre er det jo rigtigt. På den lange bane kan du ikke undgå år med negative afkast. Men lige så sikkert er det, at der igen vil komme positive afkast.

Det vi alle holder øje med nu er, hvor længe markederne vil være udfordrende, og hvordan vi bedst kan justere i forhold til det.

Claus Buchwald Christjansen

Investeringschef i LD Fonde

Hvorfor har jeg overhovedet en opsparing med feriemidler?

Alle lønmodtagere, der optjente feriepenge i perioden fra september 2019 til august 2020, og som har valgt at lade de indefrosne feriemidler blive stående, har en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler.

Et års opsparede feriepenge blev indefrosset ved overgangen til en nye ferielov i 2020. Tanken var, at de indefrosne feriemidler skulle være en pensionssum, som kom til udbetaling, når den enkelte lønmodtager nåede folkepensionsalderen. Men efter udbruddet af Covid-19 ønskede den danske regering at stimulere økonomien. Et vigtigt greb hertil blev en førtidig udbetaling af de indefrosne feriemidler. Alle lønmodtagere fik ad to omgange mulighed for at få udbetalt deres nye opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler.

Har du en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler skyldes det derfor, at du har valgt ikke at få udbetalt alle dine opsparede feriemidler, men har valgt at have dem stående på en opsparing hos os i stedet.

Hjemme hos os arbejder vi faktisk lige nu på at gøre vores pensionsopsparing større, så vi har mulighed for at gå tidligere på pension. Når det engang bliver vores tur, kan det jo være, at pensionsalderen er steget endnu mere.

Af den grund har vi fokus på, at vi lægger ekstra penge til side. Og det havde også betydning for min beslutning om at lade de indefrosne feriepenge stå.

Louise, 42 år

Konsulent i it-virksomhed

Nyheder

Se alle nyheder
Afkast fra investeringer giver positivt resultat for LD Fonde

Medlemmernes opsparinger af indefrosne feriemidler og dyrtidsmidler voksede i første halvår 2023, primært som følge af gode afkast på aktier. Men også strategiske tiltag på kreditsiden bidrog posit...

Læs mere
LD Fonde går nye veje for at investere i alternativer

At gå via børserne for at investere i alternativer er nyt i Danmark. LD Fonde er lige nu i gang med at finde en samarbejdspartner til at investere op til 2 mia. kr. i alternative investeringer via...

Læs mere
Positive afkast i begge fonde i første halvår af 2023

Første halvår af 2023 har givet tiltrængte positive afkast hos både dyrtidsmidlerne og feriemidlerne. Trods et nuværende stærkt marked, ser LD Fonde dog risiko for aftagende vækst i det kommende ha...

Læs mere