Ferieforskud 2020

De første udbetalinger fra Lønmodtagernes Feriemidler skete i forbindelse med Ferieforskud 2020, også kaldet fondsferiedagene.

Ferieforskud 2020 var for nye på arbejdsmarkedet eller andre, der kun havde arbejdet en del af året 2019, og derfor kun i beskedent omfang havde optjent feriedage til afholdelse i sommeren 2020.

Der kan ikke længere søges om Ferieforskud 2020.

Hvad var Ferieforskud 2020?

Reglerne for Ferieforskud 2020 galdt for lønmodtagere, der havde optjent mindre end 8,4 feriedage til det korte ferieår fra den 1. maj til den 31. august 2020.

De feriepenge, der evt. var optjent fra 1. september til 31. december 2019, indefryses som en opsparing hos os, Lønmodtagernes Feriemidler, og lønmodtagerne kunne derfor blive ramt af, at de primært havde optjent feriepenge til ”indefrysning” og derfor havde få eller ingen optjente feriepenge til at holde ferie for i sommeren 2020.

Der er tale om et forskud på feriepenge, lønmodtageren selv har optjent fra september til og med december 2019. Feriemidler, der bliver udbetalt fra os, vil blive trukket fra lønmodtagerens egen, kommende opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler. Der er altså ikke tale om supplerende feriepenge.

Reglerne gælder kun i 2020 – derfor hedder det Ferieforskud 2020. 

Til at finansiere Ferieforskud 2020 modtog Lønmodtagernes Feriemidler allerede i første kvartal af 2020 indbetalinger foretaget til FerieKonto fra september 2019.

Udbetalingen af Ferieforskud 2020 er uden betydning for de arbejdsgivere, hvor feriepengene er optjent.