Førtidig udbetaling

I efteråret 2020 blev der åbnet for udbetaling af op til tre uger af de indefrosne feriemidler. I foråret 2021 bliver det muligt at få udbetalt de resterende indefrosne feriemidler.

Coronakrisen har medført et politisk ønske om at stimulere dansk økonomi ved bl.a. at udbetale de indefrosne feriemidler. I efteråret 2020 blev det muligt at få udbetalt op til tre uger af de i alt fem ugers indefrosne feriemidler. Fra slutningen af marts 2021 bliver det muligt at få udbetalt de resterende feriemidler.

Hvis du som lønmodtager allerede har fået udbetalt op til 3 ugers feriemidler i efteråret 2020, kan du få udbetalt de resterende to uger i foråret 2021. Har du valgt ikke at få dine feriemidler udbetalt i efteråret 2020, kan du til foråret få alle fem ugers feriemidler udbetalt på én gang.

Arbejdsgivers indberetninger

Udbetalingen af de resterende feriemidler bliver baseret på indberetninger fra arbejdsgiverne. Arbejdsgiverne skal senest den 31. december 2020 oplyse Lønmodtagernes Feriemidler om, hvor mange feriemidler den enkelte lønmodtager har optjent i overgangsåret til den nye ferielov.

Det er frivilligt, om du vil have pengene udbetalt

Ligesom med udbetalingen af feriemidler i efteråret 2020, bliver det frivilligt, om du vil have feriemidlerne udbetalt. Vælger du at lade feriemidlerne stå, vil de fortsat stå som en pensionsopsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler.

Skal du bruge dine opsparede feriemidler nu, er det en god ide at få dem udbetalt, så snart det bliver muligt. Der er fra politisk side netop et ønske om at holde gang i dansk økonomi ved, at alle lønmodtagere får udbetalt pengene og går ud og bruger dem. Skal du ikke bruge dem nu, kan du overveje at lade pengene blive stående hos Lønmodtagernes Feriemidler.

Hvis du ikke vælger udbetaling

Hvis du ikke vælger udbetaling af dine opsparede feriemidler, vil de fortsat stå som en ny pensionsopsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler. Pensionsopsparingen udbetales, når du forlader arbejdsmarkedet.
Dine feriepenge står som en pensionssum, der vil vokse over tid, ved at du får del i det resultat, LD Fonde skaber for Lønmodtagerenes Feriemidler. Resultatet består af afkastet på fondens investeringer samt en renteindtægt af de feriepenge, som arbejdsgiverne lader stå i virksomhederne. Forrentningen af midlerne hos arbejdsgiverne følger lønudviklingen og giver dermed en sikker bund under fondens resultat. De feriepenge, der er placeret hos arbejdsgiverne, er derudover garanterede - også i konkurssituationer.