Førtidig udbetaling

I efteråret 2020 blev der åbnet for udbetaling af op til tre uger af de indefrosne feriemidler. I foråret 2021 er det blevet muligt at få udbetalt de resterende indefrosne feriemidler.

Coronakrisen har medført et politisk ønske om at stimulere dansk økonomi ved bl.a. at udbetale de indefrosne feriemidler. I efteråret 2020 blev det muligt at få udbetalt op til tre uger af de i alt fem ugers indefrosne feriemidler. Det er nu muligt at få udbetalt de resterende feriemidler.

 

Hvis du som lønmodtager allerede har fået udbetalt op til 3 ugers feriemidler i efteråret 2020, kan du nu få udbetalt de resterende to ugers opsparede feriemidler. Har du valgt ikke at få dine feriemidler udbetalt i efteråret 2020, kan du nu få alle fem ugers feriemidler udbetalt på én gang.

Det er frivilligt, om du vil have pengene udbetalt

Ligesom med udbetalingen af feriemidler i efteråret 2020, er det frivilligt, om du vil have feriemidlerne udbetalt. Fra den 24. marts og frem til den 31. maj 2021 kan du anmode om udbetaling. Vælger du at lade feriemidlerne stå som en pensionsopsparing i Lønmodtagernes Feriemidler, kan du få feriemidlerne med tilskrevet afkast udbetalt, når du varigt forlader arbejdsmarkedet.

Ved udbetaling betaler du indkomstskat, medmindre du tidligere er beskattet i forbindelse med optjeningen af feriemidlerne.

Jeg er alene, så jeg bliver nødt til at tænke på, hvad der sker for mig, når jeg når pensionsalderen. Jeg er sikker på, at pengene nok skal blive nydt på nogle spændende oplevelser - det må tiden vise. Der er jo lang tid til, selvom de her 10-15 år nok går hurtigt.

Helle Hammer

56 år