Ja eller nej til udbetaling

Skal du bruge dine indefrosne feriemidler nu, er det en god ide at få dem udbetalt. Skal du ikke bruge dem nu, kan du overveje forskellige opsparingsmuligheder. Der er både fordele og ulemper at være opmærksom på.

Formålet med den førtidige udbetaling af de indefrosne feriemidler er at stimulere forbruget efter coronakrisen. For rigtig mange lønmodtagere giver det god mening at få ekstra penge til forbrug nu. For andre giver det god mening at spare pengene op. Enten fordi de ikke mangler penge til forbrug, eller fordi de gerne vil have en opsparing til senere forbrug.

Hvis du allerede ved, at du gerne vil gemme feriepengene til senere forbrug, behøver du ikke at foretage dig noget. Pengene er godt placeret hos Lønmodtagernes Feriemidler. Der er dog også andre muligheder.

Vil du have pengene udbetalt, men skal ikke bruge dem nu?

Skal du ikke bruge dine opsparede feriemidler nu, men ønsker heller ikke at binde dine penge helt til pensionsalderen, kan du vælge at få dem udbetalt og have dem stående som frie midler. Du skal her være opmærksom på, at renterne i pengeinstitutterne er meget lave og ofte negative, så hvis dine feriepenge skal bevare værdien, skal du overveje at investere pengene. Hvis du vælger at investere pengene, skal du være opmærksom på både omkostninger og risiko, der hvor du investerer dem, og afkastet vil som hovedregel blive beskattet hårdere end pensionsafkastskatten i en pensionsordning.

Vil du spare pengene op til pension?

Hvis du ikke ønsker at få udbetalt de opsparede feriemidler til forbrug nu eller have dem stående som frie midler, men hellere vil gemme dem til pensionsalderen, er der også forskellige muligheder at overveje. Du kan enten vælge at lade pengene blive stående sammen med resten af din samlede opsparing i Lønmodtagernes Feriemidler, eller du kan vælge at få dem udbetalt og overføre dem til andre pensionsordninger. I din overvejelse om andre pensionsordninger kan du bl.a. se på skat nu og skat, når pensionen bliver udbetalt. Ved udbetaling i efteråret 2020 vil dine feriemidler blive indkomstbeskattet, medmindre du allerede tidligere har betalt indkomstskat af feriepengene. Det er beløbet efter skat, du har til rådighed til at skyde ind på en pensionsordning, men samtidig kan du opnå et skattefradrag, hvis du vælger en pensionsordning med løbende udbetalinger (livrente eller ratepension).

Du har også mulighed for at vælge det pensionsprodukt, der hedder en aldersopsparing. Du får ikke noget skattefradrag ved indbetalingen, men du skal heller ikke betale skat, når pengene en gang udbetales.

Ud over skat kan det også være relevant at undersøge, om du støder på et loft og derfor ikke kan indskyde yderligere i 2020 på en ratepension eller en aldersopsparing. Og endelig kan det være relevant at se på reglerne for modregning i folkepension og førtidspension.

Hvis du lader du pengene stå i Lønmodtagernes Feriemidler, udskyder du indkomstskatten til den dag, hvor pensionssummen udbetales. Hvis du allerede har betalt skat af feriemidlerne før de blev indefrosset, skal du ikke betale indkomstskat, når pensionssummen udbetales fra Lønmodtagernes Feriemidler. Udbetaling fra Lønmodtagernes Feriemidler giver ikke modregning i folkepensionstillæg eller førtidspension.

LD Fonde yder ikke rådgivning om valg af pensionsordninger, skatteforhold eller modregningsregler.

Feriemidler som en pensionssum i Lønmodtagernes Feriemidler

Feriepenge hos Lønmodtagernes Feriemidler er det samme som en pensionssum. Opsparingen vil vokse over tid, ved at du får del i det resultat, som LD Fonde skaber for Lønmodtagernes Feriemidler. Resultatet består af afkastet på fondens investeringer samt en renteindtægt på de feriepenge, som arbejdsgiverne lader stå i virksomhederne. Forrentningen af midlerne hos arbejdsgiverne følger lønudviklingen og giver dermed en sikker bund under fondens resultat. De feriepenge, der er placeret hos arbejdsgiverne, er derudover garanterede - også i konkurssituationer.

Det er vanskeligt at forudsige en fremtidig forrentning. En rimelig forventning vil være en forrentning af feriemidlerne svarende til det, der er blevet skabt i vores anden fond, Lønmodtagernes Dyrtidsmidler. Her er opsparingens værdi øget med godt 5 procent om året de seneste 10 år - vel og mærke efter omkostninger og afkastskat. Det betyder, at opsparingen hvert år er vokset med ca. 4 procentpoint mere end inflationen. Hvor stort investeringsafkastet bliver er dog forbundet med samme usikkerhed, som et afkast på bankernes investeringspuljer og fonde er.

Afkastet af investeringerne beskattes med årlig pensionsafkastskat ligesom i andre pensionsfonde, mens renteindtægten af feriemidlerne hos arbejdsgiverne ikke beskattes. Vi afregner pensionsafkastskatten til staten, inden du får reguleret din feriemiddelkonto.

En del af administrationsomkostningerne er derudover dækket af arbejdsgiverne. Det betyder, at de samlede omkostninger, hvis du vælger at lade dine opsparede feriemidler blive stående hos Lønmodtagernes Feriemidler, bliver lave. Det gælder også, selv om du får udbetalt en del af feriepengene i efteråret 2020.