Ja eller nej til udbetaling

Skal du bruge dine indefrosne feriemidler nu, er det en god ide at få dem udbetalt. Skal du ikke bruge dem nu, kan du overveje forskellige opsparingsmuligheder. Der er både fordele og ulemper at være opmærksom på.

Formålet med den førtidige udbetaling af de indefrosne feriemidler er at stimulere forbruget efter coronakrisen. For rigtig mange lønmodtagere giver det god mening at få ekstra penge til forbrug nu. For andre giver det god mening at spare pengene op. Enten fordi de ikke mangler penge til forbrug, eller fordi de gerne vil have en opsparing til senere forbrug.

Hvis du allerede ved, at du gerne vil gemme feriepengene til senere forbrug, behøver du ikke at foretage dig noget. Pengene kan blive stående som en opsparing i Lønmodtagernes Feriemidler og blive udbetalt som en pensionssum, når du varigt forlader arbejdsmarkedet. Der er dog også andre muligheder.

Feriemidler som en pensionssum i Lønmodtagernes Feriemidler

Feriepenge hos Lønmodtagernes Feriemidler er det samme som en pensionssum. Opsparingen vil vokse over tid, ved at du får del i det resultat, som LD Fonde skaber for Lønmodtagernes Feriemidler. Resultatet består af afkastet på fondens investeringer samt en renteindtægt på de feriepenge, som arbejdsgiverne lader stå i virksomhederne. Forrentningen af midlerne hos arbejdsgiverne følger lønudviklingen og giver dermed en sikker bund under fondens resultat. De feriepenge, der er placeret hos arbejdsgiverne, er derudover garanterede - også i konkurssituationer.

Afkastet af investeringerne beskattes med årlig pensionsafkastskat ligesom i andre pensionsfonde, mens renteindtægten af feriemidlerne hos arbejdsgiverne ikke beskattes. Det årlige afkast er lempeligere beskattet end afkast på frie midler, der spares op på en bankkonto.

Vi afregner pensionsafkastskatten til staten, inden du får reguleret din feriemiddelkonto.

Hvis du lader du pengene stå i Lønmodtagernes Feriemidler, udskyder du indkomstskatten til den dag, hvor pensionssummen udbetales. Hvis du allerede har betalt skat af feriemidlerne før de blev indefrosset, skal du ikke betale indkomstskat ved udbetaling.

Udbetaling fra Lønmodtagernes Feriemidler giver ikke modregning i folkepensionstillæg eller førtidspension.

Vil du have pengene udbetalt, men skal ikke bruge dem nu?

Skal du ikke bruge dine opsparede feriemidler nu, men ønsker heller ikke at binde dine penge helt til pensionsalderen, kan du vælge at få dem udbetalt og have dem stående som frie midler. Du skal her være opmærksom på, at renterne i pengeinstitutterne er meget lave og ofte negative, så hvis dine feriepenge skal bevare værdien, kan du overveje at investere dem. Hvis du vælger at investere pengene, skal du være opmærksom på både omkostninger og risiko, der hvor du investerer dem, og afkastet vil som hovedregel blive beskattet hårdere end pensionsafkastskatten i en pensionsordning.

Vil du spare op i en anden pensionsordning?

Hvis du vil øge din pensionsopsparing med feriemidlerne og ikke ønsker at lade dem stå i Lønmodtagernes Feriemidler, kan du vælge at få dem udbetalt og overføre dem til andre pensionsordninger. I din overvejelse om andre pensionsordninger kan du bl.a. se på skat nu og skat, når pensionen bliver udbetalt. Ved udbetaling vil dine feriemidler blive indkomstbeskattet, medmindre du allerede tidligere har betalt indkomstskat af feriepengene. Det er beløbet efter skat, du har til rådighed til at skyde ind på en pensionsordning, men samtidig kan du opnå et skattefradrag, hvis du vælger en pensionsordning med løbende udbetalinger (livrente eller ratepension).

Du har også mulighed for at vælge det pensionsprodukt, der hedder en aldersopsparing. Du får ikke noget skattefradrag ved indbetalingen, men du skal heller ikke betale skat, når pengene en gang udbetales.

Det er også relevant at finde ud af, om du støder på et loft og derfor ikke kan indskyde yderligere på en ratepension eller en aldersopsparing. Og endelig kan det være relevant at se på reglerne for modregning i folkepension og førtidspension.

LD Fonde yder ikke rådgivning om valg af pensionsordninger, skatteforhold eller modregningsregler.