Modregning i offentlige ydelser

Der er særligt fordelagtige regler i forhold til modregning i offentlige ydelser ved udbetaling af dine indefrosne feriemidler – både ved førtidig udbetaling, og hvis du lader opsparingen stå til senere.

Du kan her få et overblik over, om udbetalingen af dine opsparede feriemidler modregnes i de offentlige ydelser. Der er forskel på reglerne alt efter, om det gælder førtidig udbetaling af feriemidler, eller om det gælder udbetaling af opsparede feriemidler, du som udgangspunkt først kan få udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet. I begge tilfælde er reglerne mere fordelagtige end for andre indkomsttyper.

I forhold til modregning i offentlige ydelser gælder der nemlig i en række tilfælde ikke de samme regler for udbetaling af de indefrosne feriemidler, som der normalt gælder for udbetaling af andre pensionsmidler.

Førtidig udbetaling

Når myndigheder skal vurdere, hvor vidt du skal modregnes i dine offentlige ydelser, skelnes der mellem de indkomstafhængige ydelser og de formueafhængige ydelser.

Indkomstafhængige ydelser

Førtidig udbetalingen af opsparede feriemidler er undtaget fra modregning i offentlige ydelser. Det betyder, at feriemidlerne ikke indgår i den indtægt, der ligger til grund for beregning af indkomstafhængige ydelser, som fx dagpenge, kontanthjælp, efterløn, SU. Feriemidlerne bliver vist som sin egen indtægtsart, så myndighederne let kan identificere, hvilken del af din indkomst der stammer fra udbetaling af feriemidlerne og derfor ikke skal give anledning til modregning.

Formueafhængige ydelser

Der er også offentlige ydelser, hvor det er størrelsen på din formue, der er afgørende for en evt. modregning. Ligesom med de indkomstafhængige ydelser er de formueafhængige ydelser også undtaget fra modregning ved førtidig udbetaling af feriemidler. Derfor skal de udbetalte feriemidler ikke indgå i formueopgørelsen. Her er det dog sværere for de offentlige myndigheder umiddelbart at skelne, hvilken del af din formue der stammer fra feriemidlerne, og hvilken der ikke gør. Det kan derfor være vigtigt at gemme dit brev fra Lønmodtagernes Feriemidler om din udbetaling, således at størrelse på din udbetaling kan dokumenteres.

For at der ikke skal være et permanent fradrag i formueopgørelsen i forhold til tildeling af offentlige ydelser, gælder modregningsfriheden for de udbetalte feriemidler kun til og med 2022. Hvis midlerne ikke er brugt på det tidspunkt, indgår de i formueopgørelsen i forbindelse med beregning af formueafhængige offentlige ydelser.

Midler der ikke udbetales førtidigt

De indefrosne feriemidler, som du ikke får førtidigt udbetalt, kan udbetales, når du forlader det danske arbejdsmarked - eller senere, hvis du vælger at lade din opsparing stå. Typisk, når du får udbetalt pensionsmidler, kan midlerne blive modregnet i dit folkepensionstillæg. Det er ikke tilfældet ved udbetalingen af din opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler eller ved udbetaling af andre sumudbetalinger. Du skal dog være opmærksom på, at både dine feriemidler og andre sumudbetalinger kan blive modregnet i forhold til andre offentlige ydelser, du modtager.

Har du forladt arbejdsmarkedet for at gå på førtidspension, bliver udbetalingen af din opsparede feriemidler ikke modregnet i din førtidspension.

Der er særlige regler for modregning, hvis du vælger at gå på efterløn. Din opsparing hos Lønmodtagernes feriemidler vil ikke påvirke beregningen af din efterlønssats, modsat andre pensionsordninger. Derimod vil dine feriemidler blive modregnet, hvis du vælger at få dem udbetalt, mens du er på efterløn. Vælger du at vente med at få feriemidlerne udbetalt, til efter du har været på efterløn, vil der ikke ske nogen modregning.

Når først du har valgt at få dine opsparede feriemidler udbetalt fra Lønmodtagernes Feriemidler er det ikke muligt at skelne de udbetalte feriemidler fra andre midler i din formueopgørelse. Du vil derfor blive modregnet i formueafhængige offentlige ydelser, hvis dine udbetalte feriemidler indgår i din formue.