Udbetaling i 2020

I efteråret 2020 er der blevet åbnet for, at du kan få udbetalt op til tre uger af dine indefrosne feriemidler. Feriemidlerne er en del af din opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler.

Lige nu og frem til den 1. december 2020 kan du som lønmodtager få udbetalt op til tre uger af de i alt fem ugers indefrosne feriemidler. Du kan her fra siden logge på borger.dk og anmode om at få pengene udbetalt via en selvbetjeningsløsning.

Du kan få udbetalt feriemidler i 2020, hvis du har optjent feriemidler i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. marts 2020. Hvis du vælger at få de optjente feriemidler udbetalt, modtager du efterfølgende et brev fra Lønmodtagernes Feriemidler med det endelige beløb, hvorefter beløbet bliver indsat på din NemKonto.

Det er frivilligt, om du vil have pengene udbetalt

Skal du bruge dine tre ugers opsparede feriemidler nu, er det en god ide at få dem udbetalt, så snart det bliver muligt. Der er fra politisk side et ønske om at sætte gang i dansk økonomi efter coronakrisen ved at alle lønmodtagere får udbetalt pengene og går ud og bruger dem. Skal du ikke bruge dem nu, kan du overveje at lade pengene blive stående hos Lønmodtagernes Feriemidler sammen med resten af dine opsparede feriemidler. Hvis du vælger udbetaling nu, bliver beløbet trukket fra din samlede opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler.

Hvis du ikke vælger udbetaling

Hvis du ikke vælger udbetaling af dine tre ugers opsparede feriemidler, vil de fortsat være en del af din samlede opsparing af feriemidler, som ligger i Lønmodtagernes Feriemidler. Du har så alle dine opsparede feriemidler fra hele overgangsåret – den 1. september 2019 til den 31. august 2020 – stående som en ny pensionsopsparing. Pensionsopsparingen udbetales, når du forlader arbejdsmarkedet.

Dine feriepenge står som en pensionssum, der vil vokse over tid, ved at du får del i det resultat, LD Fonde skaber for Lønmodtagerenes Feriemidler. Resultatet består af afkastet på fondens investeringer samt en renteindtægt af de feriepenge, som arbejdsgiverne lader stå i virksomhederne. Forrentningen af midlerne hos arbejdsgiverne følger lønudviklingen og giver dermed en sikker bund under fondens resultat. De feriepenge, der er placeret hos arbejdsgiverne, er derudover garanterede - også i konkurssituationer.