Menu
Udskriv

Forventet afkast

Tidligere garanterede pensionsselskaberne ofte en minimumsforretning, men i dag er selskaberne gået over til at tilbyde produkter, hvor værdien af din pension afhænger af udviklingen på finansmarkederne.

Du har ingen garanti for et minimumsafkast i LD. Værdien af din opsparing svarer til din andel af formuen i LD. Formuen skal ifølge loven investeres i værdipapirer, og da kurserne på aktier og obligationer hele tiden udvikler sig, ændrer værdien af din opsparing sig også fra dag til dag.

Hvis du i alle årene har haft din opsparing i LD investeret i den store pulje LD Vælger, har du siden 1979 fået et afkast, svarende til i gennemsnit næsten 10 pct. om året igennem alle årene.  LD kan ikke garantere, at de fremtidige afkast i LD Vælger også vil ligge på dette niveau. Med NemID kan du logge ind og se dit afkast i LD gennem tiden.

Sammenligner du det afkast, du har fået i LD med det afkast, som dit pensionsselskab stiller dig i udsigt ved at flytte midlerne, bør du også se på risikoen ved det nye pensionsprodukt.