Menu
Udskriv

Hvilke pensionsordninger kan du flytte til

LD-opsparingen kan flyttes til pensionsordninger i banker, pensionsselskaber og pensionskasser.

LD-opsparingen kan flyttes til pensionsordninger i banker og pensionsselskaber.

  • En LD-opsparing kan flyttes til en kapitalpension, en ratepension eller en livrentepension med løbende udbetalinger.

  • En LD-aldersopsparing kan flyttes til en aldersopsparing eller en aldersforsikring, hvor udbetaling sker som en engangssum.

En LD-aldersopsparing adskiller sig fra en LD-opsparing ved, at afgiften til staten er betalt, og du vil kunne få beløbet udbetalt skattefrit (afgiftsfrit).

Skattelove

Når banken/pensionsselskabet efter aftale med dig bestiller en flytning af LD-midlerne, skal banken/pensionsselskabet stå inde for, at der er tale om en pensionsoverførsel i henhold til pensionsbeskatningsloven. Hvis pensionsbeskatningsloven ikke er opfyldt, skal LD trække 60 pct. af dit indestående i forbindelse med flytningen.

Banken/pensionsselskabet, som du vil flytte til, skal rådgive dig om skat, omkostninger, afkast og risici.

Flytning af en LD-opsparing

Kapitalpension (kapitalforsikring /overgangsydelse)
Der bliver ikke oprettet nye kapitalpensionsordninger, men du kan flytte en LD-opsparing til en kapitalpension, som du allerede har. Udbetalingen vil ske som en engangsudbetaling, dog med mulighed for flere del-udbetalinger. Ved udbetaling beskattes beløbet på en kapitalpension med 40 pct. i afgift.

Ratepension (rateforsikring)
En LD-opsparing kan flyttes til en ratepension. Udbetalingen vil ske i enten månedlige eller årlige rater i mindst 10 år og maksimum i 25 år, og raterne bliver beskattet som personlig indkomst.

Livrente (alderspension)
En LD-opsparing kan flyttes til en Livrente eller lignende ordning. Udbetalingen vil ske som en løbende ydelse. Udbetalingerne kan være livsvarig eller ophøre efter en aftalt årrække. Udbetalingerne beskattes som personlig indkomst.

Forsikringsprodukter
Der findes også forsikringsprodukter, som en LD-opsparing ikke kan flyttes til, uden at LD er forpligtet til at trække 60 pct. i afgift. Generelt vil LD-opsparingen kunne flyttes til forsikringsprodukter, der er knyttet til en pensionsordning.

Flytning af en LD-aldersopsparing

Aldersopsparing eller aldersforsikring
En LD-aldersopsparing kan flyttes til en aldersopsparing eller en aldersforsikring i en bank eller et pensionsselskab. Udbetaling kan ske uden afgift til staten.

Hvis du er berettiget til udbetaling, kan du få omlagt din LD-opsparing til en LD-aldersopsparing. Læs mere under Skatterabat i LD.