Menu
Udskriv

Hvordan bliver en flytning gennemført

Gebyr ved at flytte LD-opsparingen

Hvis du flytter din LD-opsparing trækker LD et gebyr ved overførslen på 60 kr. plus 0,40 pct. af opsparingens værdi. Har din opsparing en værdi på 100.000 kr., bliver flyttegebyret på 460 kr. Gebyret dækker de administrative og investeringsmæssige omkostninger, som LD har ved flytningen.

Pengeinstituttet eller pensionsselskabet skal anmode om en flytning

Skattereglerne forhindrer LD i at behandle en henvendelse fra dig med anmodning om flytning af opsparingen. Du skal aftale med banken eller pensionsselskabet, at de anmoder om en pensionsflytning og at de står inde for at pensionsbeskatningslovens regler er opfyldt.

Banken eller pensionsselskabet skal benytte Forsikring & Pensions portal til pensionsflytninger. LD behandler ikke breve fra banker og pensionsselskaber om flytning af pensionsmidler.

Frist for fortrydelse

Selv om du allerede har aftalt med dit pengeinstitut eller dit pensionsselskab, at de skal flytte LD-opsparingen, har du ret til at fortryde.

Når LD har modtaget overførselsanmodningen, sender vi et brev til dig, hvor vi oplyser, hvornår du kan forvente, at din LD-opsparing vil blive flyttet.

Hvis du fortryder overførslen, skal du blot henvende dig inden den frist LD har oplyst dig i brevet.

Yderligere information

Der kan være særlige forhold eller regler, som du bør kende. Det pensionsinstitut, som du overvejer at flytte til, er forpligtet til at rådgive dig om, hvilken betydning flytning af din LD-opsparing får for dig.

Du kan selv søge yderligere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger om:

Folkepension og efterløn
www.borger.dk

Pensionsordninger
www.forsikringogpension.dk