Menu
Udskriv

Modregning i folkepension og efterløn

LD-opsparingen har ingen betydning for din folkepension. LD-opsparingen modregnes ikke i pensionstillægget, uanset om du får den udbetalt eller ej.

Flytter du LD-opsparingen til en pensionsordning med løbende udbetalinger (ratepension eller livrentepension) kan du risikere, at dine pensionsudbetalinger medfører, at du får mindre i folkepension. 

Modregning i Efterlønnen?

Alle pensionsordninger kan medføre modregning i efterlønnen, medmindre du er født før den 1. januar 1956. ATP-opsparingen er dog undtaget.

Læs mere om folkepension og efterløn.