Menu
Udskriv

Skatteregler

Skat ved udbetaling

Af opsparingen i LD betales der en afgift på ca. 37 procent, når du har ret til skatterabat. Afgiften vil være højere, hvis skatterabatten er fravalgt. 

Lader du opsparingen flytte til en rate- eller livrentepension, bliver udbetalingerne herfra beskattet som personlig indkomst. Beskatningen kan være højere eller lavere, afhængigt af hvor du bor og dine indtægtsforhold. 

LD-aldersopsparingen er ikke omfattet af udligningsskatten, som rammer pensionsudbetalinger over et vist beløb frem til 2020.

Skatterabat i LD

Skatterabatten giver dig mulighed for at få nedsat afgiften ved udbetaling eller ved at få opsparingen omlagt til en LD-aldersopsparing, som senere kan udbetales skattefrit. LD-aldersopsparingen vil kunne flyttes til en tilsvarende ordning hos et andet pensionsinstitut. Overvejer du at flytte LD-opsparingen til en livrentepension eller en ratepension, skal du fravælge rabatten i LD. 

 Læs mere om skatterabatten her

Skat af afkast – pensionsafkastskat

Hos LD er skat af afkast lidt lavere end 15,3 pct., fordi LD ikke betaler skat af den del af afkastet, der kan henføres til LD-formuen i 1982.

LD har sørget for, at medlemmer, der eventuelt får et negativt afkast, også får fordelene ved en lempeligere beskatning af afkastet, når det igen er vendt til et positivt afkast. Hvis du får et negativt afkast i et kalenderår trækker LD ikke pensionsafkastskat, før den negative skat er blevet modregnet i efterfølgende års positive pensionsafkastskat.

Vælger du at flytte din opsparing umiddelbart efter en periode med negativt afkast, mister du muligheden for at få den modregnet den negative skat i eventuel senere positiv pensionsafkastskat.