Menu
Udskriv

Brev fra LD og tidsfrister

Ca. 9 måneder efter din 60 års fødselsdag modtager du et brev fra LD om skatterabat.

Hvis du ikke senest 2 måneder før din 61 års fødselsdag har fået brev fra LD, så kontakt LD Medlemsservice. Brevet kan ligge i din e-Boks.  

LD giver dig skatterabat

I brevet oplyser vi, at LD sørger for, at du får din rabat inden for den tidsfrist, der gælder for dig. Er du tilfreds med det, skal du ikke gøre noget.
   
For langt de fleste vil det være en fordel at tage imod skatterabatten, da det giver et større beløb til udbetaling.

Brevet fra LD - et eksempel

Skatterabat i LD - en folder 

Du får rabatten ved at betale en afgift, der er lavere end den normale sats. Det er et krav, at afgiften overføres til staten inden for bestemte tidsfrister, og det sørger LD for, med mindre du siger nej tak.  

Når LD har indbetalt afgiften, kan hele beløbet på din LD-aldersopsparing udbetales skattefrit. Din ret til udbetaling ændres ikke. Du kan fortsat bestille udbetaling på ld.dk både før og efter omlægning.  

Hvis vi ikke hører fra dig, betaler vi afgiften. Du kan i brevet se, hvornår det sker. Bagefter vil du kunne se det endelige afgiftsbeløb ved at logge ind til din LD-konto her på ld.dk.

Vigtig tidsfrist for at sige nej tak

Tidsfristen for at sige nej tak fremgår af det brev, du har modtaget. Det nemmeste er at logge ind på ld.dk, men LD kan også kontaktes på telefon 70 13 13 77.  

Hvis du allerede har sagt nej tak til LDs håndtering af din skatterabat, vil du på ld.dk kunne se, at din opsparing videreføres som hidtil. Du vil også kunne se fristen for skatterabat ved udbetaling, som du i så fald selv skal holde øje med.  

Hold øje med om du modtager et brev, der viser, at LD har registreret dit fravalg af skatterabatten. Modtager du ikke noget brev, er der risiko for, at vi ikke har registreret dit ønske.  

Ved at sige nej tak bevarer du muligheden for at flytte opsparingen til en livrente eller ratepension med løbende udbetalinger. Hvis du modsat lader LD betale den nedsatte afgift, kan du flytte LD-opsparingen til andre lignende pensionssummer.
  
Når først afgiften er betalt, kan den ikke trækkes tilbage fra staten. Så ønsker du at fravælge skatterabatten i LD, skal det ske inden udløbet af den tidsfrist vi har oplyst i brevet.