Menu
Udskriv

LD-aldersopsparing med rabat

En LD-aldersopsparing er en konto, som kan udbetales skatte- og afgiftsfrit, da LD i forbindelse med omlægningen indbetalte afgiften til staten.

Skattefordelen består i en nedsat afgift. Efter betaling af den nedsatte afgift, står medlemmets nettobeløb på kontoen.  

Nedsat afgift giver rabat

LD-opsparingen omfatter et skyldigt afgiftsbeløb, som senest skal falde den dag, hvor udbetaling finder sted. De nye regler betyder, at afgiften nedsættes, hvis den indbetales til staten inden for bestemte frister efter, at medlemmet er blevet berettiget til udbetaling.

Den ordinære afgift udgør 25 procent af saldoen ved udgangen af 1979 plus 40 procent af resten. Det giver en afgift på ca. 39,5 procent af opsparingens værdi. Den nedsatte afgift udgør 22,5 procent af saldoen i 1979 plus 37,5 procent af resten. Det giver en afgift på ca. 37 procent.

Videreføre opsparingen efter rabatten

Det nye er, at afgiften kan indbetales til staten, uden at opsparingen udbetales. Det giver medlemmerne mulighed for at fortsætte med en LD-aldersopsparing, som kan udbetales uden afgift, når det ønskes. 

Forrentning af nettobeløb

Det er en økonomisk fordel med nettobeløbet på kontoen, selv om afkastet i kroner og øre vil være mindre på et nettobeløb end på et bruttobeløb. Det skyldes, at hele afkastet på et nettobeløb tilfalder medlemmet, da der ikke trækkes afgift af afkastet.

Skatterabat 2016  

Jo mere opsparingen får lov til at vokse i LD, jo større er gevinsten ved skatterabatten. Det gælder også efter, at opsparingen er omlagt til et nettobeløb. 

Læs mere om skatterabatten i denne folder:

LD-folder 2017

LD opsparingen efter nye regler med skattefordele

Bruttobeløb = saldo på kontoen

Nettobeløb efter afgift med skatterabat

Afkast

Nettobeløb til skattefri udbetaling efter f.eks. 5 år

LD-konto på 100.000 kr.

100.000

63.300

19.000

82.300

Ekstra udbetalt ved ja tak til skatterabat

Ekstra ved udbetaling straks efter ny rabat

  Ekstra ved udbetaling f.eks. 5 år senere (estimat)

LD-konto på 100.000 kr.

2.500

3.500

LD opsparingen ved nej tak til skattefordel

Bruttobeløb = saldo på kontoen

Afkast 

Ordinær afgift ved udbetaling efter 5 år

Nettobeløb til skattefri udbetaling efter 5 år

LD-konto på 100.000 kr.

100.000

30.000

51.200

78.800

Eksemplet ovenfor er forenklet. Der regnes med en nettoforrentning på 30 pct. over nogle år. Den økonomiske fordel ved rabatten ændrer sig med opsparingens værdi. LD kan ikke garantere et bestemt afkast.