Menu
Udskriv

Hvordan bliver det en økonomisk fordel?

Skattefordelen opstår ved at afgiften til staten nedsættes. Efter betaling af den nedsætte afgift er det nettobeløbet, der står på din konto. 

Din opsparing i LD har hidtil omfattet en skyldig afgift, som skulle falde ved udbetaling. Når opsparingen voksede, voksede afgiften også. Med de nye regler indbetaler LD den nedsatte afgift til staten, og derefter er det kun din egen opsparing, der forrentes. Afgiften er så at sige ude af verden.

Når afgiften er betalt, står der et nettobeløb på LD-kontoen. Nettobeløbet tilhører fuldt ud medlemmet, da det ikke indeholder en skyldig afgift. LD trækker fortsat pensionsafkastskat af det årlige afkast, der tilskrives kontoen.

Nedenfor vises et forenklet eksempel, hvor der regnes med en forrentning på 30 pct. over nogle år. Den økonomiske fordel ved skatterabatten ændrer dig med opsparingens værdi, og LD kan ikke garantere et bestemt afkast i fremtiden. 

LD opsparingen efter nye regler med skattefordele

Bruttobeløb = saldo på kontoen

Nettobeløb efter afgift med skatterabat

Afkast 

Nettobeløb til skattefri udbetaling efter f.eks. 5 år

LD-KONTO PÅ 100.000 KR.

100.000

63.300

19.000

82.300

Ekstra udbetalt ved ja tak til skatterabat

Ekstra ved udbetaling straks efter rabat

  Ekstra ved udbetaling f.eks. 5 år senere (estimat)

LD-KONTO PÅ 100.000 KR.

2.500

3.500

LD opsparingen ved nej tak til skattefordel

Bruttobeløb = saldo på kontoen

Afkast 

Ordinær afgift ved udbetaling

Nettobeløb til skattefri udbetaling efter f.eks. 5 år

LD-KONTO PÅ 100.000 KR.

100.000

30.000

51.200

78.800

Der er brugt et afkast svarende til en nettoforrentning på 30 % over 5 år, efter at omkostninger og pensionsafkastskat er betalt.