Menu
Udskriv

Udbetalingsregler

Udbetalingsreglerne følger lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Du kan få din LD-opsparing udbetalt, hvis du opfylder en af nedenstående betingelser. Du kan også vælge at lade opsparingen blive stående til et senere tidspunkt. Hvis du dør, inden du har fået opsparingen udbetalt, bliver den udbetalt til boet.

A: Du er fyldt 60 år

Du kan uden videre få udbetalt din LD-opsparing, hvis du er 60 år eller ældre. Læs mere her.

B: Du er tilkendt førtidspension

Du er

 • tilkendt førtidspension efter lov om social pension.

  Socialforvaltningen i den kommune, hvor du bor, skal attestere og stemple.

C: Du er tilkendt tjenestemandspension eller tjenestemandslignende pension

Du er

 • tilkendt tjenestemandspension eller tjenestemandslignende pension som følge af reglerne for egenpension (og svagelighedspension) for tjenestemænd i staten, folkeskolen, folkekirken og for kommunale tjenestemænd.

 • tilkendt pension efter regler for ansatte i stillinger med en pensionsordning, som i det væsentlige giver samme rettigheder som en tjenestemandspension. Det kan være tilfældet ved ansættelse i private skoler og i visse koncessionerede selskaber.

  Myndigheden, der udbetaler pensionen, skal attestere og stemple. Det vil i de fleste tilfælde sige enten stat eller kommune.

D: Du er tilkendt pension fra en godkendt pensionsordning

Du er

 • tilkendt alderspension fra en godkendt pensionsordning, der er oprettet efter aftale mellem din arbejdsgiver og dig, eller i henhold til en kollektiv overenskomst eller tilsvarende aftale hos en nuværende eller tidligere arbejdsgiver.

 • tilkendt invalidepension, en invalidesum eller en anden ydelse (f.eks. ret til præmiefritagelse) på grund af et varigt tab af erhvervsevnen på mindst 50 procent. Pensionen skal være tilkendt fra en godkendt pensionsordning, der er oprettet efter aftale mellem din arbejdsgiver og dig, eller oprettet i henhold til en kollektiv overenskomst eller tilsvarende aftale hos en nuværende eller tidligere arbejdsgiver.

En pensionsordning er godkendt, når den er omfattet af pensionsbeskatningsloven. Hvis du ikke ved, om din pensionsordning er godkendt, kan din pensionskasse eller dit livs- og pensionsforsikringsselskab hjælpe dig.

Pensionskassen eller livs- og pensionsforsikringsselskabet skal attestere og stemple.

E: Du er tilkendt erstatning for et tab af erhvervsevnen på 50 procent eller derover

Du er

 • tilkendt erstatning for tab af erhvervsevnen på mindst 50 procent efter lov om arbejdsskadeforsikring eller erstatningsansvarsloven.

 • tilkendt erstatning for tab af erhvervsevnen på mindst 50 procent efter andre love, hvor grundlaget for tilkendelsen i det væsentlige er som i arbejdsskadeforsikringsloven. Der kan f.eks. være tale om erstatning efter lov om patientforsikring, lov om erstatning for lægemiddelskader, lov om erstatning for vaccinationsskader, lov om erstatning til ofre for forbrydelser.

 • berettiget til udbetaling fra en rateforsikring, en kapitalforsikring, en rateopsparing eller en opsparing i pensionsøjemed, der efter pensionsbeskatningsloven kan komme til udbetaling i tilfælde af bl.a. invaliditet og under forudsætning af et erhvervsevnetab på mindst 50 procent.

  Den myndighed eller det forsikringsselskab, som har tilkendt erstatningen, skal attestere og stemple.

F: Du er tilkendt en udenlandsk pension eller erstatning

Du er

 • tilkendt en udenlandsk pension eller erstatning for tab af erhvervsevnen på 50 procent eller derover efter regler, som i det væsentlige svarer til ovennævnte B, C, D og E.

  Myndigheden eller det livs- og pensionsforsikringsselskab eller tilsvarende i udlandet, som har tilkendt pensionen eller erstatningen, skal attestere og stemple.

G: Du er flyttet til Grønland eller Færøerne for at tage varig bopæl og har boet der i mindst fem år

Du er

 • flyttet til Grønland eller Færøerne for at tage varig bopæl dér og har haft ophold dér i mindst fem år. Der skal være tale om et sammenhængende og umiddelbart forudgående ophold på mindst fem år.

  Det færøske eller grønlandske folkeregister skal stemple og attestere.

H: Du er flyttet fra Danmark for at tage varigt ophold i udlandet

Du er

 • flyttet fra Danmark for at tage varigt ophold i udlandet og efter at have haft ophold i udlandet i 6 måneder

Udbetalingen sker 6 måneder efter, at LD via folkeregisteret har modtaget oplysning om din flytning.

I: Du er eller har været ramt af livstruende sygdom

Du er

 • ramt af livstruende sygdom.

Du skal vedlægge en kapitalpensionsattest vedr. livstruende sygdom underskrevet af en læge. LD dækker ikke lægens gebyr for at udfylde attesten. Men har du allerede en tilsvarende kapitalpensionsattest, som du har brugt til en anden pensionsordning, accepterer LD denne.

Du kan rekvirere blanketten samt oversigt over, hvilke sygdomme der anses forlivstruende hos LDs medlemsservice på 70 13 13 77 eller downloade den fra hjemmesiden.

Kapitalpensionsattest

Bekendtgørelse om udbetaling af kapitalpension m.v. ved livstruende sygdom