Rutsjetur på aktiemarkederne

Nyhed 28. december 2018 Lønmodtagernes Dyrtidsmidler
2018 slutter efter flere store rutsjeture på aktiemarkederne. LD Fonde skruede allerede tidligt i 2018 ned for risikoen, men undgår ikke at mærke den usikkerhed, der fortsat præger markederne.

Få dage inden 2018 slutter er det ikke muligt med rimelig sikkerhed at sige, om en global aktieportefølje slutter året med et lille plus. 2018 har været et svært år for aktier i udviklingslandene, danske aktier og it-aktier i USA.

Frygt for recession påvirker den globale økonomi

Den globale økonomi balancerer lige i øjeblikket mellem fortsat at være i opsving og at være på vej mod recession. Opsving er ofte lig med gode afkast på aktier, mens recessioner ofte fører større fald med sig. Det er usikkerheden omkring den fremadrettede udvikling, som påvirker markederne.

Siden Finanskrisen for præcis 10 år siden, har den globale økonomi gennemgået en langsom men sikker genopbygning. Lave renter igennem 10 år har hjulpet til at sætte økonomierne på ret køl igen, og verden står nu et bedre og mere robust sted end for 10 år siden. Men økonomien bevæger sig i cyklusser, så uanset hvor meget, centralbankerne og politikerne gerne vil undgå recessioner, er de uundgåelige.

I løbet af 2018 er stemningen på markederne skiftet fra en optimistisk tro på opsvinget til større usikkerhed og frygt for en mulig recession i løbet af 1 -2 år. Frygten for recession skyldes flere ting. Arbejdsløsheden er lav, og lønningerne stiger, Den Amerikanske Centralbank fortsætter med at sætte renten op, og virksomhedernes indtjening er derfor potentielt under pres. Europa er aldrig kommet helt op i gear efter finanskrisen. Forbrugertilliden i Europa er faldet i løbet af 2018, mens de amerikanske forbrugere har tillid til den økonomiske udvikling og har øget forbruget. Kina forsøger at stimulere væksten ved betydelige kapitalindsprøjtninger, men samtidigt er det kinesiske boligmarked præget af prisfald. En truende handelskrig mellem USA og Kina samt Brexit tiltrækker sig stor opmærksomhed. Hertil kan lægges, at flere store europæiske lande, herunder Frankrig, Tyskland, Spanien og Italien kæmper med offentlig gæld, budgetunderskud og social uro.  Alt dette er kilder til usikkerhed hos investorerne og kan give store udsving for aktiekurserne.

For de danske aktier skyldes faldene en kombination af skuffelser over regnskaber baseret på historisk høje forventninger til selskabernes indtjening og specifikke negative virksomhedshistorier som f.eks. Danske Bank.

Flotte afkast de seneste år

Finansuroen i 2018 har givet tab i LD Fondes puljer, men udviklingen skal ses i lyset af de positive resultater over en længere periode. I 2017 blev der opnået gode resultater i stort set alle puljer.

Se de aktuelle afkast