Future-Fit: Investeringsstrategi med fokus på bæredygtighed

Bæredygtig udvikling er en del af investeringsstrategien, og derfor indleder LD Fonde et nyt samarbejde med non-profit organisationen Future-Fit.

Miljø, social ansvarlighed og god selskabsledelse har altid været en del af DNA'et hos LD Fonde. Men vi har savnet troværdige data om bæredygtighed. Virksomhederne har på sin side manglet et værktøj som kunne skabe en systematik og en transparent ramme for virksomhedernes selvevaluering og rapportering. Det er det Future-Fit leverer.

Transparente og troværdige indikatorer for bæredygtig udvikling kan få selskaberne til at ændre adfærd, og her er Future-Fit det bedste rammeværk, vi har set.

Kristoffer Fabricius Birch

Aktiechef hos LD Fonde

Der findes mange metoder inden for ESG (environment, social and governance), der som hovedregel tildeler virksomhederne ESG-ratings baseret på ”best-in-class” offentliggjorte politikker. Det kan være nyttigt, men giver sjældent et samlet billede over virksomhedernes bæredygtighed i forhold til klodens ressourcer.

Alle virksomheder er med deres produktionsmetoder, produkter eller affald fortsat med til at nedbryde jordens ressourcer og økosystemer. Og selv om mange virksomheder arbejder med mål for reduktion af miljøbelastninger mv., er det svært at sætte mål op for, hvad der skal til for at blive fuldt bæredygtige. Det er en ting at rapportere om forbedringer i forhold til tidligere år eller sammenlignet med industristandarder, men hvordan ser det ud ift. globale grænseværdier? Det er spørgsmål, som Future-Fit hjælper med at besvare og en af grundene til at LD Fonde har valgt at arbejde på at udbrede kendskabet til Future-Fit.