Årsrapport 2019: Pæne positive afkast i 2019 med beskeden investeringsrisiko

Høje aktieafkast og pæne afkast på obligationer og kredit gav en solid styrkelse af opsparingen for medlemmerne i Lønmodtagernes Dyrtidsmidler.

2019 var præget af politisk usikkerhed om handelsaftaler og Brexit, men optimismen på finansmarkederne gav LD Fonde et solidt investeringsafkast på 3,3 mia. kr. svarende til 9,7 % før skat.

LD Fonde Årsrapport 2019

Læs hele LD Fondes årsrapport for 2019.

LD Fonde Årsrapport 2019 - pdf

I hovedpuljen LD Vælger med over 90 % af formuen fik medlemmerne et afkast på 8,5 %. Det største bidrag kom fra et meget højt aktieafkast på 28,2 %. Der investeres i stort omfang i sikre højtratede obligationer, som gav et afkast på 2,6 %, som er godt i lyset af det meget lave renteniveau. Kreditinvesteringerne, der vægter lige så meget som de børsnoterede aktier, gav 8,2 %, mens alternative investeringer, som kun fylder en mindre del, gav 6,7 %. I lyset af en forsigtig risikoprofil for LD Vælger er det flotte afkast for 2019 tilfredsstillende.

Risikomæssigt skiller LD Vælger sig klart ud fra andre danske pensionsprodukter bl.a. pga. en overvægt af investeringer i højtratede stats- og realkreditobligationer. Næsten 98 pct. af formuen er investeret i børsnoterede aktiver, og der investeres kun i meget beskedent omfang i illikvide alternative aktiver. Det er meget tilfredsstillende, at LD Vælgers børsnoterede investeringer gennem de seneste mange år næsten uden undtagelse har opnået en top-rating på fem stjerner i Morningstars sammenligning af over 800 europæiske fonde. I december 2019 karakteriseres afkastet på børsnoterede investeringer i LD Vælger som over middel og risikoen som lav.

Netto efter pensionsafkastskat og omkostningerne fik medlemmerne forhøjet opsparingen med 7,6 % i 2019.

Høje aktieafkast hos puljevælgerne

Muligheden for individuelt at placere opsparingen i puljer benyttes af 11,6 % af medlemmerne. De nød godt af høje afkast på mellem 27 % og 32 % i aktiepuljerne, hvor omkring halvdelen af puljevælgernes opsparing var placeret. Gruppen fik i gennemsnit øget opsparingens værdi med 15,7 % netto efter pensionsafkastskat og omkostninger.

Ældre fortsætter opsparingen

Medlemmerne ønsker ikke længere at få opsparingen udbetalt ved 70 år, sådan som loven ellers foreskriver. For hver gang én opsparing udbetales til en 70-årig, fravælger fire 70-årige udbetaling og lader opsparingen fortsætte. Medlemmer på 70+ år udgjorde ved udgangen af 2019 19 % af medlemmerne.

Medlemsudviklingen har gennem de seneste år været meget stabil. Det er knap hver 5. medlem, der får pengene udbetalt ved 60-årsalderen. Resten fortsætter opsparingen.

Nye penge efter 40 år

I april 2020 er det 40 år siden, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond blev etableret med en startformue på 7,7 mia. kr. i indefrosne dyrtidsreguleringer. Der er i den lange årrække sket udbetalinger af i alt 109 mia. kr. til medlemmerne og som skattebetalinger. I slutningen af 2019 var formuen på 35 mia. kr. fordelt på 544.000 medlemmer.

Næsten nøjagtig 40 år efter etableringen af Lønmodtagernes Dyrtidsfond modtager vi det første indskud af midler til vores nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Det drejer sig om feriemidler fra FerieKonto, som udgør en mindre portion af den samlede forventede formue på ca. 100 mia. kr.

I efteråret 2020 modtager vi i Lønmodtagernes Feriemidler de første indbetalinger fra ca. 150.000 offentlige og private arbejdsgivere. Det er endnu usikkert, hvor mange arbejdsgivere, der har behov for at beholde feriemidlerne fra overgangsåret som likviditet i virksomheden mod en årlig indeksering, og hvor mange der vælger at indbetale, så snart det er muligt. Omfanget af frivillige indbetalinger vil få betydning for investeringsstrategien i Lønmodtagernes Feriemidler.