Dorrit Vanglo, direktør i LD Fonde, svarer på spørgsmål om de indefrosne feriemidler

Nyhed 24. juni 2020 Lønmodtagernes Feriemidler
Skal jeg få udbetalt mine tre ugers indefrosne feriemidler, eller skal jeg lade dem stå som pensionsopsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler? Dorrit Vanglo svarer her på spørgsmål om de indefrosne feriemidler.

Folketinget har besluttet, at du til efteråret kan få tre ud af fem ugers indefrosne feriemidler udbetalt. Det er feriemidler, der ellers ville være blevet til en pensionsopsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler. Det er dog frivilligt, om du vil have de tre ugers feriemidler udbetalt, hvilket har sat gang i en masse spørgsmål.

Vi har stillet direktør Dorrit Vanglo 10 spørgsmål om de indefrosne feriemidler.

Kan det fx betale sig at lade pengene stå hos Lønmodtagernes Feriemidler?

Eller hvorfor får jeg ikke alle mine fem ugers feriepenge udbetalt til efteråret?

Læs med her.

1. Hvorfor kan jeg først få feriemidlerne udbetalt til efteråret?

Oprindelig var det meningen, at vi først skulle begynde at udbetale i starten af 2021 – altså til dem, der i mellemtiden var blevet berettiget til udbetaling. Det betyder, at det system, der skal bruges til at håndtere udbetalingen, slet ikke er lavet endnu. Så det er simpelthen det tidligste, det overhovedet kan lade sig gøre rent teknisk.

Da Folketinget besluttede at indefryse feriepengene, tog man hensyn til, at arbejdsgiverne skal opgøre og indberette det, den enkelte har krav på. Det er nyt for arbejdsgiverne, at der skal indberettes for den meget store gruppe, der har løn under ferie. Arbejdsgiverne har bl.a. derfor en frist frem til udgangen af 2020.

Det er trods alt vigtigt, at vi har nogenlunde styr på, at det er det rigtige beløb, folk får udbetalt. Der skal være en sammenhæng til, hvad folk har optjent, ellers kunne man jo lige så godt bare sende et beløb til alle.

2. Hvis jeg vælger at få udbetalt mine feriemidler, kommer jeg så til at mangle feriepenge, når jeg skal på pension?

Med den gamle ferielov har det jo været sådan, at man hele tiden skubber noget ferie foran sig. Det man optjener det ene år, får man det næste. Det betyder, at hvis man kigger over et livsforløb, så har man ferie til gode, til sidst, lige inden man går på pension. Det vil man ikke have med den nye ferielov. Men så kan man jo bruge de indefrosne feriemidler i stedet.

Så ja, det kommer til at mangle på den måde, at rigtig mange mennesker forlader arbejdsmarkedet ved at holde den ferie, de har opsparet, inden de overgår til pension. Det får man så ikke mulighed for nu, hvis størstedelen af feriemidlerne er udbetalt, og man kun har feriepenge fra den nye ferielov. Så hvis man gerne vil have den mulighed, så er det en god idé at lade pengene blive stående som pensionsopsparing - for det er dybest set det, det er.

3. Hvis jeg alligevel først kan få de indefrosne feriemidler udbetalt til oktober, hvorfor kan jeg så ikke få alle fem uger udbetalt, for på det tidspunkt har jeg jo optjent alle feriemidlerne fra overgangsåret?

Når overgangsåret slutter, går der en proces i gang, hvor arbejdsgiverne skal sørge for at indberette. Det skal være sket inden udgangen af 2020. Så skal lønmodtagerne høres, om de er enige i den indberetning, som arbejdsgiverne har foretaget. Og det vil der gå nogle måneder med, for der skal arbejdsgiver og lønmodtager faktisk afklare, om de nu er enige i, at det er denne indberetning, der er den rigtige. Fonden har ikke nogen mulighed for selvstændigt at kontrollere, at beløbene er rigtige. Det er derfor vigtigt både for arbejdsgiverne og lønmodtagerne, at man får kigget det her grundigt igennem, så man er sikker på, at feriepengene er indberettet rigtigt. Den proces er først slut en gang i løbet af foråret 2021, og det er derfor, man ikke i oktober bare kan udbetale det hele. For på det tidspunkt ved vi faktisk heller ikke, hvor mange penge det ender med at blive sådan helt præcist.

4. Det vil altså sige, at der er en usikkerhed ved udbetalingen i efteråret? Kan jeg få noget forkert, som jeg så skal betale tilbage?

Det bliver en foreløbig opgørelse af, hvad der er optjent. Udbetalingen bliver modregnet i de feriepenge, der fortsat indefryses. For langt de fleste vil det kunne ske ved modregning i de resterende to uger.

5. I var stillet i udsigt at få ca. 100 mia. kr. til investering. Nu fjerner en politisk beslutning de 60 af dem, så I kun har 40 mia. kr. til investering. Kan I så overhovedet lave en god investeringsstrategi?

Ja det mener jeg sagtens, at vi kan. For det første har det jo ikke været tanken, at vi skulle investere 100 mia. kr. fra starten. For det, vi skal investere, er det, arbejdsgiverne vælger frivilligt at indbetale. For det andet så må man sige, at de her penge, de bliver lagt på toppen af midlerne i vores anden fond, Lønmodtagernes Dyrtidsmidler. Det vil sige, det jo er langt mere, end vi havde regnet med at have, da vi kun havde dyrtidsmidlerne. Og hvis man siger, at vi får 40 mia. kr. indbetalt hen ad vejen, jamen så bliver formuen større, end den nogensinde har været i hele Lønmodtagernes Dyrtidsfonds historie.
Vi har derudover indrettet os på en måde, hvor omkostningerne er meget afhængige af, hvor mange penge vi har under forvaltning. Det vil sige, at omkostningerne bliver mindre, jo færre penge vi har. Så vi kan sagtens lave en omkostningseffektiv administration.

6. Jeg kommer jo stadig til at have to ugers feriemidler stående hos jer på en opsparing. Kan jeg så vælge kun at få udbetalt nogle af de tre ugers feriemidler og så lade resten blive stående på min opsparing?

Det kan vi nok ikke håndtere. Det lyder så enkelt, men hver gang man laver om på et hovedspor og laver nogle forskellige sidespor til en ordning, så koster det udviklingsomkostninger og administration. Og det er altså en ret væsentlig faktor, at omkostningerne skal holdes nede, for ellers bliver der ikke plads til forrentning til folk. Man tænker ikke altid over, hvad det er, der koster penge. Der skal nogle procedurer og nogle systemudviklinger til, for at det kan lade sig gøre. Og der skal holdes styr på, at der så kun er foretaget en deludbetaling osv. Når man dykker ned i det, er det ikke helt så simpelt, som det lige ser ud til på overfladen.

7. Arbejdsgiverne kan vælge at beholde feriemidlerne i virksomhederne. Hvis flertallet vælger at gøre det, hvordan kan I så få feriemidlerne til at vokse? For så har I vel ikke noget at investere?

Det er sådan, at de penge, virksomhederne indbetaler frivilligt, dem sætter vi i investeringer, og så får vi et afkast af dem. De penge, virksomhederne vælger at beholde i virksomhederne, fx fordi de ikke har likviditeten til at betale, der skal virksomhederne så indbetale en årlig indeksering. De kommer altså til at skylde mere og mere år for år, for de skal forhøje det oprindelige beløb med en indeksering, som svarer til lønudviklingen, hvert år. Og det vil indgå i den positive udvikling af de samlede midler, som til sin tid kommer alle medlemmer til gavn, når feriemidlerne bliver udbetalt.

Man kan sige, at den indeksering, som arbejdsgiverne skal levere, den vil bidrage til, at der lægges en vis bund i udviklingen.

8. Har det så betydning for mig som lønmodtager, hvad min virksomhed vælger at gøre?

Nej det har det ikke, for det bliver ét stort samlet regnestykke, hvor de penge, vi kan tjene på investeringer, og den indeksering, som arbejdsgiverne skylder, bliver lagt sammen og fordelt på alle de medlemmer, der har penge til gode i fonden.

9. Hvad er jeres anbefaling i forhold til mine tre ugers feriemidler? Skal jeg vælge at få dem udbetalt, eller skal jeg vælge at lade dem stå hos jer?

Hele ideen i, at der nu bliver udbetalt de her midler, er jo, at politikerne har ønsket at sætte gang i økonomien ved, at folk tager pengene og går ud og bruger dem. Så hvis du har noget, du gerne vil bruge pengene på, så synes jeg da, at du skal få dem udbetalt. Det, der måske er den mindre gode idé, er at tage pengene for så at sætte dem i banken. For jeg kender ikke så mange, der p.t. får rente af deres penge i banken. Og så har de måske bedre af at blive stående som pensionsopsparing hos os. Men vi kommer ikke i den forstand med nogen rådgivning eller anbefaling. Det er folks eget valg, hvad de vil med deres penge.

Mange af vores medlemmer i Lønmodtagernes Dyrtidsmidler har sagt, at de har været meget glade for at have en ekstra og betydelig pensionsopsparing, som de har kunnet få udbetalt mange år senere, selvom de var utilfredse, da dyrtidsmidlerne i sin tid blev indefrosset.

10. Hvis det nu til efteråret bliver besluttet også at udbetale de resterende feriemidler, således at der ikke er nogen feriemidler tilbage i Lønmodtagernes Feriemidler, hvad så med jeres anden fond, Lønmodtagernes Dyrtidsmidler, kan den så overleve?

Ja så kan man sige, at så er situationen sådan set ikke anderledes, end den var for nogle år siden, før alt det her med feriemidlerne kom op og blev en ny mulighed. Så vi fortsætter på det grundlag, som dyrtidsmidlerne har stået på i 40 år nu, og så er det klart, at på et eller andet tidspunkt bliver den formue så lille, at det ikke giver mening at opretholde en selvstændig administration længere. Til den tid må vi så se på, hvordan vi får det lukket ned. Men det er ikke relevant lige de nærmeste par år i hvert fald.