Genåbning præger finansmarkedet

Den gradvise genåbning af økonomier globalt set har givet stigende aktier, og en stor del af det tabte i LD Fondes investeringspuljer er derfor indhentet. En bekymring for fremtiden sætter dog stadig sit præg på markederne.

Afkastet i LD Vælger, der er den største investeringspulje hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler, ligger den 1. juli på -4,2 % år-til-dato. Det betyder, at vi har indhentet en stor del af det tabte fra de store udsving i marts som følge af Covid-19. Over 36 måneder er LD Vælger blevet styrket med et afkast på 4,1 %. Puljen LD Danske Aktier ligger med et særdeles flot afkast på 6,5 % år-til-dato.

Stigende aktier

Aktier steg voldsomt i maj og i begyndelsen af juni som et svar på den gradvise genåbning af økonomierne. Globale aktier handles nu til et niveau på kun -6,5 % år-til-dato. Det amerikanske Nasdaq-indeks, hvori store teknologiaktier som Facebook, Amazon og Apple indgår, er steget med 11,5 % siden årsskiftet, ligesom det ledende danske aktieindeks, C25, ligger på over 8 % år-til-dato.

I første halvdel af 2020 er rentemarkederne generelt faldet. Især amerikanske renter er nede på et historisk lavt niveau, hvilket er et udtryk for den enorme usikkerhed, der stadig er på børsmarkederne. Stemningen på de finansielle markeder er i høj grad præget af 1) udviklingen i Covid-19-smittespredningen, 2) genåbningen af samfundet verden over og 3) stimulans- og hjælpepakker fra både finanspolitisk og pengepolitisk side.

Forsøg på genåbning

I mange europæiske lande forsøges der med forskellige stadier af genåbning, hvor f.eks. restauranter, butikker og grænser vender tilbage til normal åbning. I Danmark har vi på det seneste haft mere normale forhold, mens hverdagen kun lige er begyndt at vende tilbage i Sydeuropa. Nye lokale smitteudbrud rundt omkring i Europa vækker bekymring, hvis de vokser markant. Det er positivt, at ledende indikatorer for eurozonen er begyndt at vende tilbage til bedre niveauer end forventet, og at privatforbruget også er kommet i gang.

I USA er stemningen dog anderledes. Spredningen af Covid-19 er stadig stigende i mange stater. De nedlukninger af økonomier, som er foretaget i Europa, har været svære at implementere på tværs af alle stater i USA, og utålmodigheden for at vende tilbage til forretnings- og erhvervslivet er stor. USA opgør ugentligt antallet af nye ledige. Tallet er stadig bekymrende højt, og væksten for USA forventes at falde med 8 % i 2020. Hertil kommer, at landet er mere politisk splittet, end det er set de seneste mange år. Det bliver et spændende og uforudsigeligt præsidentvalg til november, hvor Donald Trumps muligheder for genvalg synes at være blevet svækket oven på Covid-19-situationen.

En ting synes dog at være sikker. Regeringer og centralbanker i både Europa og USA er villige til at gøre nærmest alt for at understøtte økonomierne med hjælpepakker til såvel virksomheder som lønmodtagere samt ekspansiv pengepolitik. De massive hjælpepakker i USA og Europa på flere billioner dollars har holdt hånden under mange virksomheder, ligesom opkøb af både stats- og erhvervsobligationer har understøttet udviklingen på de finansielle markeder.

Fortsat bekymring

På trods af, at markederne nu er tilbage til positive eller tæt på positive niveauer, hersker der fortsat usikkerhed og nervøsitet blandt investorerne. Det er især en bekymring for en anden smittebølge, hvor samfundet igen må lukke ned, samt en mere permanent påvirkning af økonomierne, der præger fremtidsudsigterne.