Positive afkast på aktier har præget sommeren

Sommerens positive stemning på børsmarkederne har præget LD Fondes afkast, der dog også er påvirket af en usikker fremtid for en global økonomi, der endnu understøttes af hjælpepakker.

Afkastet i LD Vælger, der er den største investeringspulje hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler, ligger den 25. august 2020 på -1,8 %. På 36 måneders sigt er afkastet positivt på 5,8 %. Henover sommeren er aktier fortsat med stige, mens renteniveauet på både statsobligationer og kreditobligationer fortsat falder. Der har derfor været positive afkast til en lang række af LD Vælgers aktiver i juli og august, det gælder især aktier og kreditobligationer.

Positiv stemning trods blandede økonomiske nøgletal

På trods af en lavere global økonomisk vækst har aktier i 2020 givet et højt afkast. Det er især teknologiaktier, som har bidraget til den positive udvikling. Andre sektorer har givet negative afkast. Det amerikanske aktieindeks, S&P500, som repræsenterer et bredt udsnit af industrier i USA, ligger nu på et rekordhøjt niveau.

Nøgletal for Europa er begyndt at normalisere sig. Både industriproduktion og privatforbrug er opadgående i forhold til før sommeren. Der har i august været en stigning i smitten af Covid-19 i mange dele af Europa, men myndighederne er blevet bedre til at inddæmme smitten. Samtidig er det primært yngre mennesker, som smittes i øjeblikket, og sundhedsvæsenet er derfor ikke i samme omfang sat under pres. Positivt er det også, at flere lovende vacciner er under udvikling, med en forventning om masseproduktion og distribution i løbet af 2021 som følge.

I USA er industriproduktionen ligeledes begyndt at stige, mens servicesektoren stadig har det svært. Det skyldes, at det amerikanske jobmarked fortsat halter. Det ugentlige amerikanske tal for førstegangsansøgere til understøttelse skuffede ved seneste opgørelse med mere end 1 mio. nye ansøgninger. I Kina stiger både industriproduktion og eksport igen, mens forbrugertilliden stadigvæk er faldende. Spændinger fortsætter i stor stil mellem USA og Kina. Der er på ny uenighed om handelsaftalen samt kinesiske teknologiselskabers potentielt dominerende rolle i USA. Det kan også fremadrettet give støj på finansmarkederne.

Faldende realrenter

Generelt er finans- og pengepolitikken rundt omkring i de store økonomier stadig meget lempelig, og finans- og pengepolitiske hjælpepakker benyttes flittigt i både Europa, USA og Asien. Det har presset renteniveauet ned, og inflationen er på et lavt niveau. Selvom realrenten i USA er negativ, er der intet, der tyder på, at den amerikanske centralbank for nærværende laver ændringer i pengepolitikken. En negativ realrente har bidraget til stigende kurser på aktiemarkederne. Kombinationen af lave realrenter og stigende aktier har desuden bidraget til en svækkelse af den amerikanske dollar, som siden primo maj er faldet med 7,5 % i forhold til den danske krone.

Den positive stemning på børsmarkederne er et udtryk for mere klarhed om håndteringen af Covid-19, en mulig vaccine mod virussen og bedre økonomiske nøgletal. Der hersker dog stadig usikkerhed om de længerevarende økonomiske og adfærdsmæssige konsekvenser af pandemien på de globale finansmarkeder. Det er derfor også uvist, hvor længe finans- og pengepolitiske hjælpepakker er nødvendige for at understøtte stigende aktiekurser.