Unge søger forskud på feriemidler

Nyhed 29. april 2020 Lønmodtagernes Feriemidler
Lønmodtagernes Feriemidler har i april udbetalt feriemidler til de første ansøgere af Ferieforskud 2020. Det er primært unge, der søger om at få forskud på den ellers planlagte opsparing af indefrosne feriemidler.

Siden 3. april har det været muligt at søge om at få udbetalt Ferieforskud 2020 – også kaldet fondsferiedagene – hos Lønmodtagernes Feriemidler. Fonden har modtaget godt 5.000 ansøgninger i april måned, og det viser sig at være især unge, der søger om at få et forskud på de feriemidler, der ellers ville være blevet til en opsparing.

Lige nu sparer alle, der er i beskæftigelse, feriepenge op. De såkaldte indefrosne feriemidler, der opspares i overgangsåret til den nye ferielov, bliver til en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler og kan først udbetales, når man forlader arbejdsmarkedet. Det bliver til feriepenge for 25 feriedage, hvis man er i beskæftigelse i hele overgangsåret fra 1. september 2019 og frem til 31. august 2020.

Udbetaling af Ferieforskud 2020

Særlige regler giver dog mulighed for, at nye på arbejdsmarkedet og andre, der kun i beskedent omfang har optjent feriepenge til sommeren 2020, kan få nogle af feriepengene udbetalt i løbet af de kommende måneder. Og der har vist sig at være stor interesse for Ferieforskud 2020, især blandt unge.

Omkring 60 % af dem, der har søgt Ferieforskud 2020 hos Lønmodtagernes Feriemidler, er under 30 år. Ved udgangen af april 2020 har 2.500 lønmodtagere fået udbetalt et forskud. Den gennemsnitlige udbetaling er på 6.900 kr. før skat. At det ofte er små beløb, der udbetales, viser, at mange ansøgere kun har været beskæftiget i en kort periode eller med få timer pr. måned i perioden 1. september til 31. december 2019. Det er alene feriemidler, der er optjent i den periode, der kan udbetales.

Af de godt 5.000 ansøgere, der har søgt Ferieforskud 2020 i april måned, har godt halvdelen af alle ansøgere får afslag. Mange får afslag, fordi de ikke har optjent feriepenge, der kan udbetales. Andre får afslag, fordi de ikke opfylder kriteriet for at være ny på arbejdsmarkedet. Det er nemlig en betingelse, at man maksimalt har optjent 8,4 feriedage i løbet af de første 8 måneder af 2019. Selv om man kun har arbejdet i få timer om ugen, så tæller hver måned med 2,08 feriedage. Det er ikke feriebetaling pr. dag, der er afgørende, men varigheden af ansættelsen.

Forventer mange udbetalinger i 2020

Lønmodtagernes Feriemidler står for udbetalingen af Ferieforskud 2020. Fonden forvaltes af LD Fonde. I april overførte Feriekonto 2,9 mia. kr. til fonden, og det er på baggrund af denne overførsel, at vi kan udbetale Ferieforskud 2020. Vi udbetaler i april ca. 16,5 mio. kr. Det er vores forventning, at vi i løbet af 2020 vil udbetale 300 mio. kr. i Ferieforskud 2020.

Det kaldes Ferieforskud 2020, fordi man får et forskud på de feriemidler, der ellers skulle opspares og udbetales ved senere pensionering.