Usikkerhed om den globale vækst afspejler også LD Fondes afkast

De første forsigtige genåbningsplaner er igangsat, og børsmarkederne har igen oplevet en mere positiv stemning. Trods det er usikkerhed om den globale vækst stadig toneangivende – en usikkerhed, der også afspejles i LD Fondes afkast.

Afkastet for LD Vælger ligger den 14. maj på -7,0 % år-til-dato og på +2,0 % på 36 måneders sigt. LD Vælger er den største investeringspulje for Lønmodtagernes Dyrtidsmidler. Aktiemarkedet steg markant i april, da der kom mere klarhed over Covid-19-spredningen, og flere lande fremlagde genåbningsplaner. Det helt store spørgsmål blandt investorer er, hvorvidt vi får en hurtig genopretning eller kommer til at opleve en længerevarende recession.

Lettelse på børsmarkederne

Covid-19-epidemien fortsætter med at sprede sig globalt, mens flere lande i Europa og Asien, der tidligt blev hårdt ramt, nu oplever, at spredning af smitte aftager. Der planlægges gradvis genåbning af flere økonomier. Regeringer og centralbanker har implementeret betydelige stimulanspakker for at reducere de skader, som er forårsaget af den økonomiske nedlukning. Det bidrager til mere ro og positiv stemning på børsmarkederne.

Det globale aktieindeks er, målt i danske kroner, steget med 24 % fra slutningen af marts efter at være faldet med næsten 35 % siden februar. Rentemarkederne har også stabiliseret sig, da centralbankerne har forpligtet sig til at købe flere stats- og erhvervsobligationer. På trods af den mere positive stemning på børsmarkederne er der stadig usikkerhed om scenarierne for global vækst i de kommende kvartaler. Meget vil afhænge af, i hvilken grad økonomier succesfuldt kan åbnes igen.

Forsøg på genåbning i Europa

I de to hårdest ramte lande i Europa, og også i Tyskland, falder antallet af nye smittede fortsat. I alle tre lande arbejdes der derfor med en gradvis og forsigtig genåbning af samfundet. De første økonomiske nøgletal, der viser påvirkningen af økonomierne i eurozonen, er nu offentliggjort. Det tyder på, at BNP-væksten er faldet med over 3,5 % i årets første kvartal. De ledende aktivitetsindikatorer er desuden på det laveste niveau i over 10 år.

Den europæiske centralbank, ECB, fortsætter med at opkøbe statsobligationer fra eurolandene. Landene i eurosamarbejdet har lanceret økonomisk støtte på 500 mia. euro. Samtidig er splittelsen mellem de nordeuropæiske og sydeuropæiske eurolande steget som følge uenighed om, hvem og hvordan stigende offentlige udgifter som følge af Covid-19-epidemien skal finansieres.

Splittelse i USA

Mens det i begyndelsen primært var kyststaterne, New York og Californien, der var ramt af virusudbrud, har epidemien efterhånden spredt sig til hele USA. Udviklingen i antal nye tilfælde er dog meget forskellig fra stat til stat. Politisk er der stor splittelse om håndteringen af krisen. Den amerikanske præsidents håndtering af Covid-19-epidemien vil uundgåeligt blive et tema i optakten til det amerikanske præsidentvalg til efteråret. Diskussionen om genåbning er ligeledes vanskelig i et så stort og forretningsdrevet land som USA.

Det står klart allerede nu, at den amerikanske økonomi bliver meget hårdt ramt. BNP-væksten faldt med næsten 5 % i årets første kvartal, og op mod 30 millioner mennesker er blevet arbejdsløse i løbet af de sidste seks uger. Det er historisk høje tal. Ledende indikatorer og detailhandlen er også faldet markant.
Den amerikanske stat har iværksat enorme økonomiske hjælpepakker for at hjælpe det stigende antal arbejdsløse amerikanere. Den amerikanske centralbank, Fed, har handlet hurtigt med omfangsrige opkøbsprogrammer af både statsobligationer, erhvervsobligationer og højrenteobligationer.

Forsigtighed fremadrettet

De massive finans- og pengepolitiske reaktioner i USA og Europa har resulteret i markante stigninger på de globale aktiemarkeder i april. Endda til trods for makroøkonomiske data og ledende indikatorer, der viser store økonomiske omkostninger som følge af nedlukninger af hele samfund. Virksomhedernes indtjeningsestimater er således faldet betydeligt de sidste par uger, og man bør som investor forblive forsigtig, da der kan forventes yderligere udsving på børsmarkederne henover de næste kvartaler.