40.000 virksomheder står foran stor regning, men den kan nemt undgås

Nyhed 19. november 2021 Lønmodtagernes Feriemidler
Som arbejdsgiver skal man senest den 30. november tilkendegive, hvis man vil beholde de indefrosne feriepenge for sine medarbejdere. Gør man ikke det, bliver man tvunget til at betale alle feriemidlerne nu.

Senest den 30. november 2021 skal man som arbejdsgiver tilkendegive over for Lønmodtagernes Feriemidler, hvis man fortsat ønsker at beholde de indefrosne feriepenge i virksomheden. Man kan beholde pengene i virksomheden, indtil den enkelte medarbejder fx når pensionsalderen.

Rigtig mange virksomheder (ca. 40.000) har endnu ikke tilkendegivet dette over for Lønmodtagernes Feriemidler, og derfor er fristen ekstraordinært blevet forlænget.

 

Det kan få ret store konsekvenser, hvis man ikke som arbejdsgiver aktivt tilkendegiver, at man ønsker at beholde de indefrosne feriepenge i virksomheden. Så skal man nemlig betale det fulde beløb. Vi ønsker ikke at bringe virksomhederne i en uforudset situation, som i værste fald kan ende i en konkurs. Vi opfordrer derfor til, at man som virksomhed tager aktivt stilling til, om man ønsker at beholde pengene i virksomheden og tilkendegiver dette, eller man vil indbetale med det samme.

Dorrit Vanglo

Direktør i LD Fonde

Det er en generel regel, at arbejdsgivere, der ikke får en opkrævning til betaling 1. september, og som stadig skylder indefrosne feriepenge, aktivt skal bekræfte, hvis de stadig ønsker at beholde feriepengene i virksomheden.

Hvis man som arbejdsgiver ikke tilkendegiver, at man vil beholde pengene i virksomheden, modtager man en samlet opkrævning på alle endnu ikke indbetalte indefrosne feriepenge og øvrige skyldige beløb til Lønmodtagernes Feriemidler. Betaler man ikke denne, overgår kravet til Lønmodtagernes Garantifond, som overtager inddrivelsen af kravet. Det betyder, at virksomheden risikerer at blive begæret konkurs.

Som arbejdsgiver skal man også tilkendegive, at man vil beholde pengene i virksomheden, hvis man ikke betalte den årlige opkrævning fuldt ud eller inden betalingsfristen. Har man allerede fået en opkrævning for alle indefrosne feriepenge pga. for sen betaling, har det dog ingen betydning at bekræfte.

Lønmodtagernes Feriemidler har tidligere orienteret arbejdsgiverne om fristen med brev i e-boks, og har nu sendt de sidste rykkere med den endelige frist til de arbejdsgivere, der endnu ikke har tilkendegivet, at de fortsat ønsker at beholde de indefrosne feriepenge.

Som arbejdsgiver skal man registrere valget om at beholde feriepengene under fanen ’Behold feriepenge’ i selvbetjening på virk.dk.

Arbejdsgivere kan via selvbetjeningen altid frivilligt indbetale de indefrosne feriepenge, som de ikke betaler via den årlige opkrævning. Man kan betale for alle medarbejdere eller for enkelte, fx blot for dem der fratræder. Hvis man frivilligt indbetaler for alle medarbejdere, slipper man for den årlige tilkendegivelse.

Det er ATP, som administrerer Lønmodtagernes Feriemidler, mens det overordnede ansvar ligger hos LD Fonde.

Hos ATP, siger underdirektør Jan Sabroe: ”Vi hjælper gerne med vejledning til arbejdsgiverne. Reglerne er nye og det er første gang, at der skal gives denne tilkendegivelse om de feriemidler, der står i virksomhederne. Jeg opfordrer til, at man benytter selvbetjeningen på virk.dk, eller kontakter vores kundeservice, hvis man har brug for hjælp.”

Der skal betales indeksering for de indefrosne feriepenge, man beholder i virksomheden. Indekseringen svarer til en rente, som lægges oven i det beløb, man skylder til Lønmodtagernes Feriemidler. Vælger man at indbetale frivilligt, undgår man fremadrettet at betale indeksering. Man kan indbetale frivilligt via selvbetjeningen på virk.dk.

Man kan også kontakte Kundeservice på 70 11 41 00 for nærmere information.