600.000 lønmodtagere ser fordel i ny aldersopsparing

Nyhed 11. maj 2021 Lønmodtagernes Feriemidler
Omkring 600.000 lader feriemidlerne stå som en aldersopsparing. En opsparing med betydelige økonomiske fordele. LD Fonde gør samtidig klar til at målrette investeringerne.

LD Fonde forventer, at indefrosne feriemidler for godt 20 mia. kr. bliver stående i fonden, Lønmodtagernes Feriemidler. Det betyder, at omkring 600.000 lønmodtagere får en ny aldersopsparing, da de forventes at lade feriemidlerne stå.

Vi kan tilbyde et rigtig fornuftigt alternativ til den del af lønmodtagerne, der ikke skal bruge pengene lige nu. Mere end en halv million lønmodtagere ser ud til at finde det fornuftigt at lade feriemidlerne stå. Og de får dermed en supplerende opsparing til alderdommen.

Dorrit Vanglo

Direktør i LD Fonde

Frem til den 10. maj 2021 var der anmodet om udbetaling af feriemidler for knap 34 mia. kr. Hertil kan lægges de 52 mia. kr., som blev udbetalt i efteråret. Samlet set har 2,3 mio. lønmodtager trukket 86 mia. kr. ud, hvilket efter skat svarer til godt 51 mia. kr. til muligt forbrug.

En økonomisk fordel at lade feriemidlerne stå

Der er mindre end en måned tilbage af anden runde af den førtidige udbetaling af feriemidler, og LD Fonde kan indtil videre konstatere, at udbetalingsmønsteret fra første udbetalingsrunde i efteråret 2020 gentager sig i anden udbetalingsrunde.

Gennemsnitsalderen for den gruppe, der lader feriepengene indefryse, er høj. Ca. en fjerdedel af alle lønmodtagere i alderen 50-59 år vælger at lade feriemidlerne stå, og næsten halvdelen af lønmodtagere over 60 år lader tilsvarende feriemidlerne stå. Det indikerer, at der i vid udstrækning er tale om en gruppe, der har fokus på økonomien i pensionsalderen.

”Har man ikke brug for pengene nu og her, kan det være en fordel at fortsætte indefrysningen. Midlerne er placeret således, at de vil vokse over tid. Står de som frie midler i banken, vil de – med de minusrenter alle banker giver i dag – i stedet blive mindre over tid. Fra dyrtidsmidlerne ved vi, at dem, der lader pengene stå længst tid, er en gruppe, der bruger indefrysningen som en supplerende opsparing, de i realiteten selv kan tø op, når det passer dem,” fortæller Dorrit Vanglo.

Der er andre måder at spare op på end indefrysning, men indefrysningen giver en attraktivt lav beskatning af afkastet, hvilket er en økonomisk fordel. At en del af feriemidlerne derudover fortsat er placeret hos arbejdsgiverne, giver en anden klar økonomisk fordel. Der er nemlig en forretning, der følger lønudviklingen, på denne del af midlerne, og det giver en sikker bund i opsparingen, som samtidig går ind i fonden som et skattefrit afkast.

En investeringsstrategi, der skifter gear

Frem til nu er den enkelte lønmodtagers feriemidler vokset med 1,7 %. På LD Fondes hjemmeside kan man løbende følge med i afkastet, der er et nettoafkast efter pensionsafkastskat. Se afkast her.

“Indtil nu har vi investeret med en meget lav risiko. Det er sket af hensyn til de store udbetalinger. Men efterhånden som arbejdsgiverne har indbetalt en væsentlig del af feriemidlerne, har vi noget at arbejde med, og det bliver samtidig mere tydeligt, hvilken aldersprofil vores lønmodtagere har. Det betyder, at vi den kommende tid, kommer til at rykke vores investeringsstrategi op i gear,” fortæller Dorrit Vanglo.

Ca. 30 % af feriemidlerne er på nuværende tidspunkt indbetalt til fonden, mens resten er placeret hos arbejdsgiverne. Der kommer løbende indbetalinger i takt med, at arbejdsgiverne får vurderet deres behov for at beholde feriemidlerne som likviditet i virksomhederne. Det er ikke gratis for arbejdsgiverne at beholde feriemidlerne som likviditet, da de skal betale en rente svarende til lønudviklingen frem til, at midlerne indbetales til fonden.

Fakta – tal fra 10. maj 2021

  • Optjente feriemidler i alt: 108,5 mia. kr.
  • Førtidigt udbetalt i alt: 85,6 mia. kr. (52 mia. kr. i 2020 og 33,4 mia. kr. i 2021 samt 0,131 mia. kr. i udbetaling af fondsferiedage)
  • Beskattede feriemidler indbetalt via FerieKonto og feriekasser: 10,7 mia. kr.
  • Ikke-beskattede feriemidler indbetalt af arbejdsgiverne: 22 mia. kr.
  • Tilgodehavende feriemidler hos arbejdsgiverne: 75,8 mia.kr.

Aldersprofil for feriemidlerne

Alder

Feriemidler

der er udbetalt

Feriemidler

der står som en ny aldersopsparing

0-29 år

95 %

5 %

30-39 år

87 %

13 %

40-49 år

81 %

19 %

50-59 år

75 %

25 %

60+ år

56 %

44 %

Ukendt alder

9 %

91 %

Alle

79 %

21 %